Yastık Altında/Çeyiz Sandığında Duran Basılı Hisse Senetlerinizi Atmayın ! Son Tarih 31.12.2012

Image

Bildiğiniz üzere; 28 Kasım 2005 tarihi itibariyle, Takasbank’ta Müşteri İsmine Saklama Sisteminde fiziken saklanmakta olan tüm hisse senetleri iptal edilerek, bu hesap kayıtları MKK tarafından devralınmış, MKK‘da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydi sisteme geçilmişti. Bu tarihten sonra İMKB’de alım-satımı yapılacak hisselerin takasına sadece kaydi hisse senetleri kabul edilir olmuştur.

Ayrıca, Kurul tarafından SPKanun’un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, öngörülen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen araçların yönetime ilişkin haklarını kullanmak, mali haklarını kullanmak ve izlemek, MKK’nın görevleri olarak sayılmıştır.

Kaydileştirme sürecinde, fiziki olarak yatırımcılarda bulunan senetlerin 31.12.2007 tarihi sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara veya bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara teslim edilmesi öngörülmüştür. Teslim edilmeyen senetlere bağlı mali haklar, MKK’da kayden izlenir ve senetlerini teslim etmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı, yönetime ilişkin hakların ise MKK tarafından kullanılacağı kaleme alınmıştır.[1] Bununla birlikte söz konusu düzenleme döneminde kaydileştirme başvurularına ilişkin herhangi bir hak düşürücü süreye yer verilmemiştir.

Ancak 2011 yılında yürürlüğe giren “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun  geçici 6. maddesinde değişikliğe gidilerek kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarını, kayden izlemenin başladığı tarihten 7’nci yılın sonuna kadar MKK’ya teslim edilerek kaydileştirilmesi gerektiği hükme bağlanmış, böylece hak sahiplerinin kaydileştirme işleminde bulunmaları için hak düşürücü süre öngörülerek, kaydileştirme süreci nihayete ve son bir süreye tabi kılınmıştr.

Bu halde, 28.11.2005 tarihinde kayden izlemeye başlanan hisse senetleri için bu süre 31.12.2012’de sona erecektir. Bu süre içinde kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerinde hak sahipliği artık iddia edilemeyecek, ilgili senetler ihraçcı şirket üzerine intikal edilerek, bu şirketler tarafından 31 Mart 2013 tarihine kadar satılabilecektir.[2]

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerde işaret olunduğu üzere; kaydileştirme sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu yetkilendirilmiştir. Hak sahibi isterse doğrudan MKK’ya başvurarak kaydileştirme talebinde bulunabilir, bu halde aynı gün kaydileştirme işlemi tamamlanacaktır.[3] Özetle, aynen saklamada tutulan sermaye piyasası araçlarının hak sahibi adına MKK tarafından kayden izlenebilmesi için MKK’ya teslim edilmiş olmaları gerekmekte[4] olup, kaydileştirme işlemlerinin 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Av. S. Pelin Gürlek (LL.M)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.pelingurlek.com/?p=453

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top