Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2011
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
31 Aralık 2011 Serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyetin bir arada yürütülmesi halinde vergilendirme 370
30 Aralık 2011 Nev\'i değiştiren ve geçmiş yıl karlarını sermayesine ilave eden kurumun ortaklarına bedelsiz olarak verdiği hisse senetlerinin ortaklar tarafından satışında vergileme 290
29 Aralık 2011 Mütercimlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi 295
29 Aralık 2011 Şirket tarafından, gerçek usulde vergilendirilmeyen üretici çiftçilerden alınan şekerler için düzenlenecek gider pusulasında tevkifat oranının ne olacağı 396
26 Aralık 2011 İşyeri açmaksızın evde yemek yapıp öğrencilere yemek veren kişinin vergi muafiyeti 334
23 Aralık 2011 Dayanışmalı tüketici sistemine üye tam ve dar mükellef üyelere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi 244
24 Kasım 2011 Mirasçının işe devam etmesi durumunda yapacağı işlemler 293
19 Kasım 2011 Tezhip, minyatür, ebru ve kalemişi çalışmalarının Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı 273
19 Kasım 2011 Yurtdışı Hizmet Borçlanması 334
18 Kasım 2011 Merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçeli kuruma yapılacak kira ödemesinde tevkifat uygulaması 341
18 Kasım 2011 Satın alınan ikinci el eşyaların seyyar olarak veya internet üzerinden satışının ticari faaliyet olarak değerlendirileceği 268
18 Kasım 2011 Yabancı dil tazminatı bedelinin gelir vergisi kesintisine tabi olup olmadığı 340
18 Kasım 2011 Merkezi yönetim kapsamındaki özel bütçeli kuruma yapılacak kira ödemesinde tevkifat uygulaması 214
17 Kasım 2011 Serbest bölgede 2010 yılında üretilen malın daha sonraki yılda yabancı firmanın Türkiye'de bulunan şubesine teslimi halinde gelir vergisinde tecil-terkin uygulaması 275
17 Kasım 2011 Aile Sağlığı Merkezi Muhtasar Mükellefiyeti Tesisi 324
17 Kasım 2011 İcra dairesi aracılığıyla tahsil edilen vekalet bedelleri ve makbuz düzenleme mecburiyeti 340
17 Kasım 2011 Belediyeye ödenen işgaliye parasından vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı 362
16 Kasım 2011 Yedieminlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi 277
15 Kasım 2011 Arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi durumunda elde edilen gayrimenkullerin satışının vergilendirilmesi 273
15 Kasım 2011 Yazlık evde çalıştırılacak olan Özel Güvenlik Görevlisine yapılacak ödeme 273
15 Kasım 2011 Deriden çanta, cüzdan, kolye, bileklik, kemer ile seramik kolye,küpe, bileklik çalışmalarında esnaf muaflığı 284
15 Kasım 2011 SMMM sınavı için ödenen harç bedellerinin serbest meslek kazancında gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği 284
15 Kasım 2011 İkinci el traktör alımında gelir vergisi tevkifat oranı 285
15 Kasım 2011 Serbest Meslek Erbabının Aktifine kayıtlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi Halinde Belge Düzeni 333
14 Kasım 2011 Yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle beyan edilemeyen tevkifatların, sonradan verilecek üçer aylık muhtasar beyannameye dahil edilip edilemeyeceği 252
14 Kasım 2011 İş için, geçici görevle il dışına gönderilen personele, konaklama ve yemek için yapılan ödemelerin vergilendirilmesi 236
14 Kasım 2011 11 adet iş yeri bulunan 960 daireli sitede çalıştırılan, kaloriferci, elektrikçi,aşçı,bahçıvan,temizlik işçisi,güvenlik ve büro elemanlarına yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi 345
14 Kasım 2011 Sosyal güvenlik primlerinin, limited şirket ortaklığı nedeniyle elde edilen menkul sermaye iratları ile ticari kazancın beyanı sırasında indirilebilmesi 242
14 Kasım 2011 Mesleki sorumluluk sigortasının, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 293
14 Kasım 2011 Sahne alınan yerde bazı betekarların eserlerinin icra edilmesinin serbest meslek kazancı kapsamında vergilendirilmesi 251
14 Kasım 2011 Senaryo yazarlığı ve yönetmenlik faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesindeki istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı 272
11 Kasım 2011 Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesi durumunda vergilendirme 367
11 Kasım 2011 4/B statüsündeki personele yapılan iş sonu tazminatı ödemelerinden, gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği 474
11 Kasım 2011 Yurtdışı görev yolluğu adı altında yapılan ödemenin serbest meslek kazancına dahil edilip edilmeyeceği 278
11 Kasım 2011 Konut yönetimi tarafından başkan, üye ve denetçilere yapılan ödemelerde tevkifat ve asgari geçim indirimi uygulaması 377
11 Kasım 2011 Serbest meslek makbuzunda stopaj ve KDV'nin hesaplanması 546
11 Kasım 2011 Vergiden muaf bir vakıfta çocuk bakıcılığı yapan kişinin gvk' nun 23/6. maddesi hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı 281
11 Kasım 2011 Heykel çalışmaları nedeniyle Serbest Meslek Kazanç istisnası uygulaması 330
11 Kasım 2011 Gelin başına türban bağlama faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 316
11 Kasım 2011 Mükellef olmayan kişinin teknesiyle tuttuğu balıkların satışında vergileme ve belge düzeni 349
11 Kasım 2011 Destek Primi Tevkifatı 288
10 Kasım 2011 Radyo programı metinleri yazarlığı faaliyeti nedeniyle Serbest Meslek Kazanç istisnası uygulaması 276
10 Kasım 2011 Bireysel emeklilik sisteminde indirim uygulamasının süresi 259
04 Kasım 2011 Zirai işletme için kullanılan kredi faizlerinin ödemenin yapıldığı yılda indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 281
04 Kasım 2011 Devam eden inşaatın farklı kişilere satılmasından elde edilecek gelirin nasıl vergilendireleceği 272
03 Kasım 2011 Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketin, bu faaliyetlerde görev alan şirket ortağı ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler dolayısıyla stopaj teşviki uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı 284
02 Kasım 2011 Ar-Ge indiriminden yararlanılabilmesi için, “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” nin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında yeminli mali müşavir tasdik raporu verme zorunluluğu olup olmadığı 357
02 Kasım 2011 Belediye ile yapılan sözleşmede belirtilen iyileştirme zammı, ikramiye, öğrenim yardımı ve yakacak yardımı gibi ödemelerden gv ve dv kesilip kesilmeyeceği 384
02 Kasım 2011 Finansal kiralama sonrası devralınan gayrimenkulün iktisap tarihi 352
01 Kasım 2011 Bono ihraç eden kalkınma ve yatırım bankaları tarafından yapılacak tevkifat 281
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 453