SAHTE BELGE BİLEREK / BİLMEDEN KULLANMA VE YAPILACAK İŞLEMLER
11 Haziran 2024

* Sahte Belge: Gerçek Bir Muamele / Durum Olmadığı Halde Bunlar Varmış Gibi Düzenlenen Belge Olup,
* Gerçek Bir Muamele Veya Duruma Dayanmakla Birlikte Bu Muamele/ Durumu Mahiyet / Miktar İtibariyle Gerçeğe Aykırı Şekilde Yansıtan Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeden Farklıdır.
* Türk Ceza Kanunu 21. Maddesine Göre Suçun Oluşması Kastın Varlığına Bağlıdır. Kast, Suçun Kanuni Tanımındaki Unsurların Bilerek / İstenerek Gerçekleştirilmesidir.

306 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Göre Yapılan Bir Mal / Hizmet Alımı Karşılığında Mal / Hizmeti Sağlayan Tarafından Kendi Belgesi Yerine Bir Başka Mükellefin Belgesi Verilebilmektedir. Mükellef Yetkilisinin Belgenin Sahte Olduğunu Bilmesi Gerekiyorsa/ Kasıt Söz Konusu İse Burada 359. Maddede Belirtilen Anlamda Bilerek Sahte Belge Kullanımı Söz Konusu Olacaktır. İş Veya Hizmetin Mahiyetine Göre Belgeyi Alan Tarafın Bu Belgenin Mal Veya Hizmetin Sağlandığı Mükellefe Ait Olup Olmadığını Bilemediği Durumlarda / Kasıt Söz Konusu Değilse Burada Bilmeden Sahte Belge Kullanımı Söz Konusu Olacaktır. Burada Bilerek / Bilmeyerek Sahte Fatura Kullanma Konusunda Vergi Müfettişleri Karar- Kanaat Yetkisini Kullanır.

A) Bilmeden Kullanma Durumunda Yapılacak İşlemler:
- İndirim KDV Reddedilir. ( Fatura v.b. Alış Belgesi Mal/ Hizmeti Sağlayan Mükellef Tarafından Düzenlenmediği İçin Reddedilir. Müteselsil Sorumluluktan Farklı Olup, Müteselsil Sorumlulukta Alıcı / Satıcı Belli Gerçek Bir Alış Söz Konusudur Ve KDV Hazineye İntikal Etmemiştir.)
- 341, 344 Maddeler Uyarınca Tek Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilir.
- Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmez.

B) Bilerek Kullanma Durumunda Yapılacak İşlemler:
- İndirim KDV Reddedilir.
- Maliyet/ Giderler Tenzil Edilebilir.
- Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir.
- 341, 344, 359. Maddeler Uyarınca Üç Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesilir.
- Vergi Suçu Raporu Tanzim Edilir.
- Rapor Değerlendirme Komisyonunun(RDK) Mütalaasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulur.
- Sahte Belge Kullanma Kapsamında 15.04.2022 Sonrası 3 Yıl-8 Yıl Ceza Hükmü Söz Konusudur. Suçların Birden Fazla Takvim Yılı Veya Vergilendirme Dönemi İçinde Aynı Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında İşlenmesi Halinde, Türk Ceza Kanununun 43. Maddesi Uygulanır. Zincirleme Suç; Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında, Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Durumunda, Bir Cezaya Hükmedilir. Ancak Bu Ceza, 1/4'ü İle 3/4 Arasında Artırılır. Yazılı Fiillerle Verginin Ziyaa Uğratıldığının Tespit Edilmesine Bağlı Olarak Tarh Edilen Verginin, Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammının Tamamı İle Kesilen Cezaların Yarısı Ve Buna İsabet Eden Gecikme Zammının;              
> Soruşturma Evresinde Ödenmesi Halinde Verilecek Ceza 1/2 Oranında,                              
> Kovuşturma Evresinde Hüküm Verilinceye Kadar Ödenmesi Halinde İse Verilecek Ceza 1/3 Oranında İndirilir.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.