ZAYİ BELGESİ OLMADAN ŞİRKET GENEL KURUL KARAR DEFTERİNİN KAYBI ŞİRKETİ KARAR ALAMAZ DURUMA GETİREBİLİR. GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI SAĞLANABİLİR
10 Haziran 2024

Türk Ticaret Kanunu’nun 82/7 Maddesine Göre Tacirin Saklamakla Yükümlü Olduğu Defterler Ve Belgeler;
* Yangın,
* Su Baskını Veya
* Yer Sarsıntısı GİBİ Bir Afet Veya
* Hırsızlık Sebebiyle Ve
Kanuni Saklama Süresi İçinde Zıyaa Uğrarsa Tacir Zıyaı Öğrendiği Tarihten İtibaren 30 Gün İçinde Ticari İşletmesinin Bulunduğu Yer Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesinden Kendisine Zayi Belge Verilmesini İsteyebilir.

3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2024/130 Esas Sayılı Dosyada Belirttiği Üzere Anılan Yasa Maddesinde Zayi Belgesi Verilmesini Gerektiren Zayi Olma Durumları Sınırlı Şekilde Sayılmamış İse De Zayi Belgesi Verilebilmesi İçin:
* Maddede Belirtilenler GİBİ Hallerden Birinin Olayda Mevcut Olması Ve 
* Defterlerin Zayi Olmasında Kusur Ve Sorumluluğunun Bulunmaması,
* Ticari Defterlerini Korumada Gerekli Dikkat Ve Özen Göstermesi,
* Tedbirli Bir Tacir Gibi Davranmasına Rağmen Zayi Olayına Engel Olamamış Durumda Olması Gerekir.

Burada Asıl Sıkıntı Başlamaktadır. Şirkette Aramalara Rağmen Genel Kurul Karar Defteri Bulunamamaktadır. Bu Nedenle
- Ortaklık Payı Devri
- Olağan Genel Kurul V.B. Hiçbir Karar Alınamamaktadır. Bu Durumda Şirketin Karar Alma Fonksiyonu Kapanmış Olmaktadır. İşbu Nedenle Genel Kurul Karar Defterinin Elektronik Ortamda Düzenlemesi Gerekliliği Düşünülebilir.

Türk Ticaret Kanunu 64/4. Maddesine Göre Ticaret Bakanlığı, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulmasını Zorunlu Kılabilir. 

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.