2024 YILI TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA BROŞÜRÜ YAYIMLANDI
05 Haziran 2024

Uzlaşma, mükelleflerin ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları konusunda yargı yoluna başvurmadan, vergi idaresi ile anlaşmak amacıyla başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılır.

Tarhiyat Sonrasıi Uzlaşma Broşürü için Tıklayınız

2024 UZLAŞMA İnfografik için Tıklayınız

 

Kaynak, GİB