TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ KISA NOTLAR (10 KISA NOT)
28 Mayıs 2024

1- İndirimli kurumlar vergisi, esas olarak "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ" için uygulanır. Bununla beraber yatırım devam ederken "DİĞER KAZANÇLAR" için de indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir.

2- "DİĞER KAZANÇLAR" için indirimli kurumlar vergisi uygulamasında iki ayrı sınır vardır. Bunlardan hangisi küçük ise ilgili dönemde maksimum o tutar kadar teşvikten yararlanılabilir.

3- Bu sınırlardan;

Birinci Sınır; yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yararlanılabilecek kısmıdır. (Teşvik belgesindeki yatırım tutarı x yatırıma katkı oranı x %80)

İkinci Sınır, yapılan yatırım harcamasıdır. (Yatırım harcamasının yatırıma katkı oranı ile çarpımı değil!)

Örneğin; yatırım tutarı 10 Milyon, yatırıma katkı oranı %30, yapılan yatırım harcaması 2 Milyon ise 2 Milyon teşvik tutarının tamamından (kurumlar vergisi matrahın yeterli olması halinde) ilgili dönemde yararlanılabilir.

4- Yatırım devam ederken, "DİĞER KAZANÇLAR" için yararlanılması gereken tutardan daha eksik tutarda indirimden yararlanılır ise (örneğin 2 Milyon yerine, 2 Milyon x %30= 600 Bin Lira tutarında indirimden yararlanılıp, 1,4 Milyon Lira'lık kısmından yararlanılmaz ise, bu tutar yatırımdan kazanç elde edildiğinde "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ" kapsamında indirimli kurumlar vergisine konu edilebilir. Veya eksik yararlanılan tutar için ilgili döneme düzeltme beyannamesi verilmesi gerekir. Yoruma açık olmakla beraber Gelir İdaresinin görüşü bu yöndedir.

5- İndirimli kurumlar vergisinden eksik yararlandı iseniz mükellefinize fazla vergi ödetmiş olursunuz. Maliye tarafından herhangi bir eleştiri ile karşılaşmaz, cezalı tarhiyata muhatap olmazsınız. Ancak bu durum, mükellefin fazla vergi ödediği ve kullanmadığı hakkı için düzeltme vermek zorunda olduğu veya kullanmadığı indirimden yararlanmak için yatırımın faaliyete geçmesini beklemek zorunda kaldığı gerçeğini değiştirmez.

6- Yatırım devam ederken, yatırım kısmen veya tamamen işletmeye geçmiş ve kazanç elde edilir aşamaya gelmiş ise, indirimli kurumlar vergisi öncelikle "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ" için ve aynı zamanda "DİĞER KAZANÇ" için uygulanabilir.

7- Yatırım tamamlandıktan sonra ise, indirimli kurumlar vergisi sadece "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ" için uygulanabilir.

8- "YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ" hesaplanmasında, yatırımın türü önemlidir. Komple yeni yatırımlarda, yatırımdan elde edilen kazancın muhasebe kayıtlarından birebir hesaplanması zorunludur. Tevsi yatırımlarda ise yatırım tutarının toplam sabit kıymetler içindeki oranına göre daha pratik hesaplama yapılabilir.

9- Yatırım devam ederken, yararlanılacak katkı tutarı endekslenemez. Ancak, yatırım bittikten sonra henüz kullanılmamış olan tutarlar sonraki dönemlere endekslenerek devredilir.

10- İndirimli kurumlar vergisi hesaplamalarının kümülatif olarak yapılması ve önceki dönem yararlanılan tutarların düşülmesi suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir.

İrfan Vural

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

Linkedin paylaşımından Alıntı yapılmıştır