SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ 2024
28 Mayıs 2024

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine yönelik;

✓ Kayıtlı istihdamın artırılması,

✓ Gönüllü uyumun ve düzenli prim ödeme kültürünün yaygınlaştırılması,

✓ Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması,

✓ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

✓ Bölgesel, stratejik ve öncelikli yatırımların özendirilmesi amaçlarıyla çeşitli sigorta primi teşvik, destek ve indirimleri uygulanmaktadır.

Bunun yanında primlerin düzenli ödenmesinin özendirilmesi ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi amaçlarıyla 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara yönelik de prim indirim ve destekleri uygulanmaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kaynak, SGK