TEVSİ YATIRIM ÖNEMLİ HUSUSLAR
28 Mayıs 2024

Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı =(Gerçekleşen Tevsi Yatırım Tutarı /
Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı)
X Ticari Bilanço Kârı
* Tevsi yatırım: Mevcut bir yatırımın kapasitesinin artırılmasına yönelik üretim hattı veya makine ve teçhizat yatırımlarıdır.
* İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespitinde esas olan tevsi yatırımın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmesidir.
* Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç= yapılan tevsi yatırım tutarı / dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetler yönünden toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir.
* Sabit kıymetler açısından birikmiş amortismanları düşülmeden önceki 2024 Hesap Dönemi için enflasyon düzeltmesine sonucu değerlenen brüt tutarlar dikkate alınır.
* Boş arazi-arsa ve amortismana tabi olmadığından hesaplamada dikkate alınmaz.
* Kurumun aktifine kayıtlı olan ve amortisman mevzuunu oluşturan tüm sabit kıymetlerin toplamını dikkate almaları gerekmektedir.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.