Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Ertelenmiş Vergi Borcu / Varlığı
24 Mayıs 2024

Dönem Vergisi: Vergiye tabi mali kâr / zarar açısından o döneme ait ödenecek gelir vergisini (geri kazanılacak gelir vergisini) ifade eder.

Ertelenmiş Vergi Borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini ifade eder.

Ertelenmiş Vergi Varlıkları: İndirilebilir geçici farklar, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları suretiyle gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir vergisi tutarlarını ifade eder.

* TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARTI : İşletmenin ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi alacağı muhasebeleştirmesini zorunlu kılar. Vergi gideri (vergi geliri): Dönem kârının veya zararının belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamı vergi giderini ifade eder. 

* BOBİ FRS'ye göre büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur. Orta Büyüklükteki işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını finansal tablolarında sunmaları şart değildir.

* KÜMİ FRS uygulayan küçük ve mikro ölçekli işletmeler ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü hesaplamaz. Sadece vergiye tabi kâr üzerinden ödenecek olan dönem vergisi finansal tablolara yansıtılır.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.