2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24.5.2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (SGK Duyurusu)
24 Mayıs 2024

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, karşılaşılan teknik sorunlar nedeniyle bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/Mart dönemi SGK prim borcuna 20/5/2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşandığının belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/5/2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/5/2024 olarak uygulanacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.