ANONİM / LİMİTED ŞİRKET PAY SAHİBİ OLANLAR İLE DİĞER İLGİLİ ŞAHISLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI
18 Mayıs 2024

Türk Ticaret Kanununun 358 Ve 644. Maddelerine Göre Pay Sahipleri:
> Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlarını İfa Etmedikçe,
> Şirketin Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Karı Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılayacak Düzeyde Olmadıkça Şirkete Borçlanamaz.
Bu Durumda Pay Sahiplerinin Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlarının Tamamını Ödemiş Olması Ve Geçmiş Yıl Zararları Varsa, Serbest Yedek Akçeleri İle Karının Toplamının Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılayacak Seviyede Olması Şartlarının Bir Arada Olması İle Şirkete Borçlanması Mümkündür.

395/2. Fıkrası İse Pay Sahibi Olmayanlara İlişkindir. Buna Göre:
> Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri İle
>  Yönetim Kurulu Üyelerinin / Müdürlerin Pay Sahibi Olmayan Alt Ve Üst Soyundan Birinin Ya Da Eşinin Yahut 3. Derece Dâhil Üçüncü Dereceye Kadar Kan Ve Kayın Hısımları Şirkete Nakit Borçlanamaz. Bu Kişiler İçin Şirket Kefalet, Garanti Ve Teminat Veremez, Sorumluluk Yüklenemez, Bunların Borçlarını Devralamaz. Aksi Halde, Şirkete Borçlanılan Tutar İçin Şirket Alacaklıları Bu Kişileri, Şirketin Yükümlendirildiği Tutarda Şirket Borçları İçin Doğrudan Takip Edebilir.
Türk Ticaret Kanununun 358, 395/2. Ve 644. Maddelerine Aykırı Hareket Halinde 562/5. Fıkrasına Göre 300 Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezasıyla Cezalandırılır.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.