İnternet ve Sosyal Medya Mecralarında Reklamlar Yönünden Kurumlar/ Gelir Vergisi % 15 Stopajı İle % 20 Veya 3/10 KDV Tevkifatına Dikkat Edilmesi Gerekir
18 Mayıs 2024

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri ile alakalı olmak üzere hizmeti verenlere yada bunlara aracılık edenlere hizmeti verenin durumuna bağlı olarak;
* Gerçek kişi, Dernek/ Vakfa % 15,
* Tam mükellef kurumlara % 0,
* Dar mükellef kurumlara % 15

Kurumlar/ Gelir Vergisi Stopajı yapılması gerekir. Yalnız Çifte Vergilendirme Önleme anlaşması uyarınca ticari kazanç için işyeri veya daimi temsilci gereklidir. Bu durum vergisel uyuşmazlıklara konu edilmektedir.

KDV Kanununa göre verilen hizmet yurtiçinde faydalaniıdığı için yurtdışından alınması durumunda % 20 KDV'nin 2 Nolu Beyanname ile beyanı gerekir. Yurtiçinden alınan reklamlar için 3/10 Tevkifat mevcuttur.

Bu durumda yurtiçi şirketten reklam temin edilebilmesi vergi planlaması için daha yararlı olacaktır.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.