MAZERET İZNİ
16 Mayıs 2024

4857 Sayılı Kanun’un “Mazeret İzini” Başlıklı Ek ikinci maddesinde; İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda;  “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Murat AYKIN

İş Müfettişi - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Linkedin paylaşımından alıntı yapılmıştır