İHBAR SÜRESİNDE RAPOR ALINMASI VE İŞ ARAMA İZNİ
16 Mayıs 2024

Bildirim öneli verilerek iş akdinin feshedilmesi halinde işçinin fesih bildirimi yapıldığı tarihteki kıdemine göre 2-8 hafta arasında ihbar süresi verilir. İşçi bu sürede çalışmaya devam eder ve günlük 2 saat iş arama izni verilir.

Bununla birlikte işveren bildirim süresine ait ücreti peşin vererek (ihbar tazminatı) iş akdini beklemeden feshedebilir.

İşçinin ihbar süresi içerisinde rapor alması halinde ise rapor süresi kadar bildirim süresi uzatılılır. Örnekte olduğu gibi 14 gün ihbarı olan işçinin 2 gün rapor alması halinde fesih tarihi 2 gün sonraya sarkacaktır.

Bildirim süresi 01.05.2024 tarihinde işçinin 14 gün ihbarı olduğunu varsayarsak bu durumda normal şartlarda 14.05.2024 tarihinde iş akdinin feshedilmesi gerekir. Ancak işçi 2 gün rapor almış ve fesih tarihi 16.05.2024 olmuş oldu.

Aynı şekilde işçiye fiili çalışılan her gün için 2 saat iş arama izni verilmesi gerekir. İşçinin raporlu olduğu sürede, hafta ve resmi tatillerde vb. izin verilmez.
Örnekte haftada 1 gün hafta tatili kullanan ve 2 gün raporlu olan işçiye iş arama izni çalıştığı günlerde verilmiş ve toplamda 24 saat iş arama izni kullandırılmış oldu.Resmi tatilde de iş arama izni verilmez . Tabloda1 Mayıs sehven yazılmıştır.

Resim önizleme

Murat Delip

 

İş Hukuku | Bordrolama | İK Teknolojileri | Kişisel Gelişim |