DÜZELTİLMİŞ BİLANÇOLARIN OLUMLU ETKİSİ; FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI KAPSAMI DIŞINDA KALMIŞ OLABİLİRSİNİZ
15 Mayıs 2024

31.12.2023 tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif kalemlerin düzeltmeye tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan gelir etkisinin parasal olmayan pasif kalemlerle öz kaynak hesaplarının düzeltmeye tabi tutulması sonucu ortaya çıkan gider etkisinden büyük olan firmalarda düzeltme karı ortaya çıkmış bir yandan düzeltme karı bir yandan da öz kaynak hesaplarının düzeltilmesi sonucunda öz kaynaklar hesaplarındaki artışlar öz kaynakları güçlendirmiştir. Bilançonun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda düzeltilen hesap sayısı sınırlı olduğundan, anılan kaynakların öz kaynaklarla karşılaştırmasında gider kısıtlaması oranın açısından mükellef lehine sonuçlar doğurmuştur. Özetle, öz kaynaklardaki artışlar firmaları finansman gider kısıtlaması kapsamı dışına itmiştir 

 

Soner Ülgen
Tax partner at Northwest Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.