Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ALIŞ SATIŞ BELGELERİNİN HİÇ DÜZENLEMEMİŞ SAYILMASI HALLERİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI PDF Yazdır e-Posta
06 Haziran 2024

Vergi Usul Kanunu - Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Haller -

A) Madde 227: Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, ......., kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.

B) Madde 231: Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir..... Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

C) Madde 234: Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI HALLERİ: Aşağıda da görüleceği üzere hiç düzenlenmemiş sayılma hali de 2021 yılından beri Kanun Maddesinde mevcuttur. 2020 yılına yönelik kesilen cezalarda ise kanunilik hükmünün bulunmadığı iddia edilebilir.

MADDE 353/1: Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekenler De Dâhil Olmak Üzere, Verilmesi Ve Alınması İcabeden Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu İle Serbest Meslek Makbuzlarının

* Verilmemesi, Alınmaması,
* Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi,
* Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekirken Maliye Bakanlığınca Belirlenen Zorunlu Haller Hariç Olmak Üzere Kâğıt Olarak Düzenlenmesi ( 2018 Değişikliği İle)
* Bu Kanunun 227, 231 Ve 234. Maddelerine Göre Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Halinde ( 2021 Değişikliği İle);

Bu Belgeleri Düzenlemek Ve Almak Zorunda Olanların Her Birine, Her Bir Belge İçin 2024 Yılında 3.400 TL'den  Aşağı Olmamak Üzere Bu Belgelere Yazılması Gereken Meblağın Veya Meblağ Farkının %10'u Nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir.

Elektronik Ortamda veya Kağıt Ortamda Faturanın / Gider Pusulasının 7 günlük süreden sonra düzenlenmiş olması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması, faturada yazılı mal veya hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi faturanın defter kayıtlarına intikalinde geçerli belge olarak kabulünü engellememektedir. Bu nedenle gider ve KDV indirimi açısından bir sorun bulunmamaktadır.

İhbarname İle Tebliğ Edilen Özel Usulsüzlük Cezası için:
- Uzlaşma İstenebilir. Genel olarak % 10-20'si oranında uzlaşma yapmak mümkündür. Ayrıca uzlaşma sonucu 1 ay içinde ödeme halinde ayrıca indirim sağlanır.
- Cezada İndirim Talep Edilebilir.
- Yapılandırma Kanunlarında 1/4'ü üzerinden yapılandırma yapılabilir.
- Dava açılabilir. Alıcıların dava açması önerilir, burada kusurlu hareket eden satıcıdır ve alıcının kazanması muhtemeldir. Satıcı yönünden ise Yargı kararları aynı yıl içinde cezanın kesilmesi gerektiğine yönelik kararlar vermiş bulunmaktadır. İşbu nedenle satıcının da buna yönelik dava aşamasını değerlendirmesi mümkündür.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.