Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Balık Atıklarının Yeme Dönüştürülmesi İçin Satışında Uygulanacak KDV Oranı PDF Yazdır e-Posta
30 Mart 2023

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 
   

Sayı

:

E-85550353-130[2022]-8361

30.03.2023

Konu

:

Balık atıklarının yeme dönüştürülmesi için satışında uygulanacak KDV oranı hk.

 
         

İlgi       : 19.09.2022 tarih ve 48519 kayıt no.lu özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, balık üretim tesisinizde balık işleme sırasında ortaya çıkan iç organ, kafa vb. balık atıklarının yeme dönüştürülmesi amacıyla satışının yapıldığı belirtilerek, bu teslimlerde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan balık atıklarının teslimlerinde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.