Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Faaliyetini Terk Eden Smmm’lerin Müşterilerine Ve Kendisine Ait Beyannamelerin Kimin Tarafından Düzenleneceği PDF Yazdır e-Posta
20 Aralık 2018

Image

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 29.08.2018

Sayı 67854564-1741[3710]-E. 144121

FAALİYETİNİ TERK EDEN SMMM’LERİN MÜŞTERİLERİNE VE KENDİSİNE AİT BEYANNAMELERİN KİMİN TARAFINDAN DÜZENLENECEĞİ

Mali müşavirlik faaliyetini terk eden SMMM’lerin müşterileriyle arasında yapılan hizmet sözleşmesinin devam ettiği döneme tekabül eden vergilendirme dönemlerine ait vergi beyannamelerinin, müşterisi olan mükellefler tarafından yeni bir sözleşme yapacakları SMMM tarafından düzenlenmesi gerektiği; meslek mensubunun sadece kendi şahsi mükellefiyeti ile ilgili olarak sorumlu olduğu dönemlere ait beyannamelerini verip onaylamak istemesi halinde, bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacağı e-beyanname yetkisini de kapsayan yetki şifresi ile kendi beyannamelerini verebileceği hk.

Faaliyetini terk eden SMMM’lerin işi terk etmeleri nedeniyle, müşterileriyle arasında yapılan sözleşmesinin devam ettiği döneme tekabül eden vergilendirme dönemine ait vergi beyannamelerinin kimin tarafından verileceği ile meslek mensubunun kendi şahsi mükellefiyetiyle ilgili olarak beyannamelerin kimin tarafından verilmesi gerektiğine dair yapılan yazışma sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 15.08.2018 tarih ve E.108070 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; “...Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini terk eden bir meslek mensubunun bu tarihten itibaren bu mesleği yapabilmesine ve bu meslek unvanıyla beyanname göndermesine imkan bulunmadığından, faaliyeti terk tarihinden önce yaptıkları hizmet sözleşmesinin devam ettiği döneme tekabül eden vergilendirme dönemine ait vergi beyannamelerini göndermeleri de mümkün bulunmamaktadır.

Mükellef ile Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasında yapılan hizmet sözleşmesi devam ederken Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin mesleki faaliyetini terk etmesi durumunda mükelleflerle hizmet sözleşmesi düzenlenmiş olan dönem/dönemlere ait beyannamelerin ve buna ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin yeni hizmet sözleşmesi yapılan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, mali müşavirlik faaliyetini terk eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin müşterileriyle arasında yapılan hizmet sözleşmesinin devam ettiği döneme tekabül eden vergilendirme dönemlerine ait vergi beyannamelerinin, müşterisi olan mükellefler tarafından başka bir meslek mensubu ile yeni bir sözleşme düzenlemek suretiyle gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, meslek mensuplarının sadece kendi şahsi mükellefiyeti ile ilgili olarak sorumlu oldukları dönemlere ait beyannamelerini verip onaylamak istemeleri halinde e-beyanname yetkisini de kapsayan yetki şifresi bağlı bulundukları vergi dairesi müdürlüklerince verilmektedir.” denilmiştir.

 

Bilgi edinilmesini ve bundan böyle söz konusu yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde gereğinin ifasını rica ederim.