Yeniden Değerleme Oranları

Image

 

Vergi Usul Kanunu'nun "Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı" başlıklı mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında yıllık yeniden değerleme oranının tespit yöntemi yer almaktadır. Buna göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyatları endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu hüküm uyarınca, 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığı tarafından % 3,83 olarak ilan edilmiştir.

 

Bu oran;

 

- Vergi Kanunlarında yer alan ve 2017 yılında uygulanacak bazı maktu had ve tutarların tespit edilmesinde,

 

- Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 61. maddesi kapsamında, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan, ancak ilgili yıllarda kazancın yetersiz olması sebebiyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnasının, 2016 yılında yararlanılabilecek tutarının tespit edilmesinde,

 

- 5746 sayılı Kanun kapsamında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indiriminin, 2016 yılında yararlanılabilecek tutarının tespit edilmesinde,

 

kullanılmaktadır.

 

Yeniden değerleme oranının açıklandığı 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlıkça ilan edilen bu oran aynı zamanda, 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi (Ocak-Aralık) için de geçerlidir.

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • Anonim Şirket Pay Senetlerinin Satışının Vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…
  • Eşini Kaybeden Erkek' de "Dul Aylığı" Alır! Halk arasında ‘dul aylığı’ adından ötürü sanki sadece kadınlar bu…
  • Boş Duran İş Yerleri Ve Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında,…

Duyurular

Top