Tecil Faizi Oranları

Image
TECİL FAİZİ ORANI
 
A.A.T.U.H.K.Mad.: 48
(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:2)
 
Oran
 
Aylık
Yıllık
21.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere ..................................................................
% 1
% 12
 
 
 
Dönemi
Tebliğler
 
 
 
 
 
 
21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)
% 1,583
% 19
28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)
% 2
% 24
04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)
% 2,5
% 30
12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)
% 3
% 36
02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)
% 5
% 60
31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)
% 6
% 72
 
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • Anonim Şirket Pay Senetlerinin Satışının Vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…
  • Eşini Kaybeden Erkek' de "Dul Aylığı" Alır! Halk arasında ‘dul aylığı’ adından ötürü sanki sadece kadınlar bu…
  • Boş Duran İş Yerleri Ve Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında,…

Duyurular

Top