İşyeri ve Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

Image

İŞYERİ VE KONUT KİRASI TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNDE

 TEVSİK ZORUNULULUĞU

 

VUK. Mük. Madde: 257/2

(VUK. Genel Tebliği Seri No: 432)

01.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere

- Konutlarda; her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzeri kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların;

Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur.

 

Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

 

Bankalarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri yanında banka veya PTT aracı kılınarak, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda sayılacaktır.

 

Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat Ve Ödemeler

- Her bir konut için aylık tutarı 500 TL' nin altındaki konut kira geliri,

- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,

- Ayni olarak yapılan ödemeler,

tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır.

 

Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için kesilecek ceza, 2015 yılı için;

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300,00 TL'den,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660,00 TL'den,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330,00 TL'den

az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.060.000.- TL’yi geçemez.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • Anonim Şirket Pay Senetlerinin Satışının Vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri…
  • Eşini Kaybeden Erkek' de "Dul Aylığı" Alır! Halk arasında ‘dul aylığı’ adından ötürü sanki sadece kadınlar bu…
  • Boş Duran İş Yerleri Ve Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinin birinci fıkrasında,…

Duyurular

Top