2017 YILI DENETİM ÜSTLENEN DENETÇİLERİN YETKİLENDİRME ÜCRETLERİ
12 Eylül 2017

Image

12 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30178 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 25/08/2017

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/ 166]

Konusu: Denetim Üstlenen Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesi

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın 24/08/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin değişik üçüncü fıkrası uyarınca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak yetkilendirilenlerden Yönetmeliğin 48’inci maddesi uyarınca yetkilendirme ücreti alınmasına, söz konusu yetkilendirme ücretinin 2017 yılı için 1.000-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.