Kaybolan Kullanılmamış Sevk İrsaliyesi Cildi İçin Ne Yapılması Gerekir?

Defter ve belgeleri saklama ödevi hem Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda hem de Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda düzenlenmiştir. VUK hükümlerine göre; düzenlenen belgeler, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklanmak ve talep edilmesi halinde ibraz edilmek zorundadır. TTK’na göre ise tutulması zorunlu defterlerin yanı sıra, defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin, düzenlenme tarihini izleyen takvim yılından itibaren 10 yıllık süre boyunca saklanması zorunludur.

Sevk irsaliyesini ibraz edilmemesi, fatura ibraz edilmemesi gibi, defter kayıtları ile ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olduğunu gösterir. Dolayısıyla, dönem matrahının re’sen takdirine gidilmesini gerektirir. Ancak yargı kararlarına göre, tarhiyat ve ceza kesme işlemi için kaybolduğu bildirilen irsaliye cildinin seri numaraları ile defterlere kaydedilen faturalarda yazılı sevk irsaliyelerinin numaraları karşılaştırılarak, bu faturalardaki sevk irsaliyesi numaralarına nazaran kaybolan cildin kullanılıp kullanılmadığının, kullanılmışsa, en son kullanılan numaraya göre fatura düzenlenmeyen sevk irsaliyesi sayısının tespit edilmesi gerekir. Kaybolduğu iddia edilen irsaliyelerin tümünün kullanıldığı varsayılarak takdire dayalı tarh ve ceza kesme işlemi yargı tarafından isabetli bulunmamaktadır.

Tüm bunların önünü kesmek için, bir gazeteye sevk irsaliyesi kayıp ilanı vermek ve gazete ilanını dilekçeye ekleyerek, bağlı bulunulan vergi dairesine bildirim yapmak gerekir. Verilen ilanda kaybolan irsaliye cildine ait seri ve sıra numaraları, mükellefin unvanı, vergi dairesi ve vergi sicil numarasının bulunması gerekir. Yaklaşım Dergisi

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • KDV İade Alacağının, SGK Borcuna Mahsubunda Yasalardaki Çelişki SGK mevzuatında (5510 sayılı Kanunun 88. maddesi) İşverenin KDV iadesi…
  • Mirasçıların, Murisin Vergi Borçlarından Sorumluluğu Bilindiği gibi, murisin (ölen kişi) vergi borçlarından mirası reddetmemiş kanuni…
  • Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Nasıl Faydalanılır Bir önceki yazımızda Ücret Garanti Fonu'ndan faydalanmaya ilişkin bilgiler vermiştik.…

Duyurular

Top