Bankanın Emekli Maaşına Bloke Koyması Yasal Mı?

5510 sayılı Kanun’un 93. maddesince emekli maaşına haciz konulamamaktadır. Emekliye kredi veren bankalar, krediyi zamanında tahsil edemez ise emekli maaşına bloka koymaktadır. Emekli maaşına bloka konan kişi konuyu yargıya taşımaktadır. Lakin Yargıtay bankayı haklı bulmaktadır.

Banka kredi verirken kişiyle sözleşme imzalamaktadır. Yapılan sözleşme ile kredinin ödenmediği durumda emekli maaşından tahsili yönünde kişiden muvaffakiyet almaktadır. Sözleşme bankaya hesaptan tahsilat yetkisi de vermektedir. Banka da bu taahhüde inanarak başka teminat istemeden davacıya krediyi kullandırmaktadır. Öte yandan banka, kesintileri kredi sözleşmesine istinaden yapmaktadır. İcra müdürü tarafından yapılmış bir haciz de bulunmamaktadır. Bu durumda, borcun ödenmemesi üzerine bankanın, davacının emekli maaşına bloke konulacağına dair hükmüne dayanarak kesinti ve tahsilat yapmasında yüksek mahkeme hukuka aykırılık bulmamaktadır.

Mahkemeye göre; “Kişi bankadan kullandığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun olarak ödemek zorunludur. Kişinin taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazı kayıtsız kabul edip daha sonra dava açıp kesinti bedelini geri istemesi hakkın kötüye kullanılması olup iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz (TMK md. 2). Tüketici haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye göremez. Aksi halde, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkânsızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır. Hal böyle olunca, mahkemece uyuşmazlığın sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.” demektedir.

Emeklilerimiz bankadan kredi çekerken nasıl olsa maaşıma haciz konulamaz diyerek kredilerini aksatmamalıdır. Zamanında ödenmeyen krediden dolayı emekli maaşına bloka konulmaktadır. Bankanın emekli ile yaptığı sözleşmede borcun ödenmediği durumda emekli aylığından kesilmesi yönünden muvaffakiyet verdiği için Yargıtay bu sözleşmeye istinaden bankayı haklı bulmaktadır. Ama emekli bankaya bu konuda muvaffakiyet vermemiş ise banka emekli maaşına bloka koyamaz. Koymuş ise de kaldırması gerekir. Cemil UZUN/Yaklaşım / Kasım 2017 / Sayı: 299

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • KDV İade Alacağının, SGK Borcuna Mahsubunda Yasalardaki Çelişki SGK mevzuatında (5510 sayılı Kanunun 88. maddesi) İşverenin KDV iadesi…
  • Mirasçıların, Murisin Vergi Borçlarından Sorumluluğu Bilindiği gibi, murisin (ölen kişi) vergi borçlarından mirası reddetmemiş kanuni…
  • Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Nasıl Faydalanılır Bir önceki yazımızda Ücret Garanti Fonu'ndan faydalanmaya ilişkin bilgiler vermiştik.…

Duyurular

Top