Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kambiyo Mevzuatında Değişiklik Yapıldı PDF Yazdır e-Posta
10 Temmuz 2018

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 29.06.2018 tarih ve 17758 sayılı yazısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”), değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik ile getirilen önemli yeniliklerden biri döviz geliri olma şartı aranmaksızın, yurt dışından veya Türkiye’den kullanılacak döviz kredilerinin istisna kapsamının genişletilmesidir.

Genelge’nin güncel haline göre, alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce, hem yurt dışı hem de yurt içinde kullanılacak döviz kredileri istisna kapsamında sayılır.

Ayrıca yurt dışında yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak tamamına sahip oldukları Türkiye’de yerleşik grup şirketlerinin, yurtdışındaki yabancı sermayeli grup şirketlerinden kullanacakları krediler de istisna kapsamına alındı. Ancak bu hallerde yurt dışında yerleşik yabancı şirketlerin krediyi kullanacak Türkiye’de yerleşik grup şirketlerinde sermayenin tamamına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduklarına ilişkin belgeleri, ilgili kredi sözleşmesi ile birlikte aracı bankaya sunmaları gerekir.

Öte yandan değişen Genelge’de; Türkiye’de yerleşik bankalarca, Türkiye’de yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçla döviz endeksli gayri nakdi kredi verilmesinin mümkün olduğu belirtilerek, hem lehtar hem de muhatabın Türkiye’de yerleşik olması halinde dahi döviz üzerinden gayri nakdi kredi kullandırılabileceği netleştirildi.

Ayrıca söz konusu Genelge değişikliği ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası anlaşmalarda yer alan yükümlülükleri kapsamında iştiraklerine, bankalar aracılığı ile döviz kredisi kullandırılabileceği belirtildi. Ancak kullanım sırasında kredi kullandırılan kuruluşun ilgili kamu kurum veya kuruluşunun iştiraki olduğunu gösteren belgelerin bankaya sunulması gerekir. Uluslararası anlaşmalarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullandırılacak kredi miktarına ilişkin özel hükümler yer alması halinde ise iştirake kullandırılacak kredi tutarı, özel hükümlerle gösterilen miktarı geçemez. Bu kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transferlerinin de banka aracılığı ile yapılması öngörülmektedir. Erdem&Erdem

 

Genelgenin değişiklikleri de içeren güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.