Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Anonim Şirketlerde Kâr Payı İle Yedek Akçeler Arasındaki İlişki PDF Yazdır e-Posta
16 Haziran 2018

Image

Genel Kurulca belirlenen politika çerçevesinde hesap dönemi itibarıyla net dönem kârı ve kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklar üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kişilere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutar kar payı olarak ifade edilir. Daha net bir tanımlamayla, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, kâr payı denir. Yedek akçeler ise zararları karşılamak ve kâr dağıtmak amacıyla işletme kazançlarından oluşan fonlara verilen isimdir. Bir başka deyişle yedek akçe, bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı olarak dağıtılmayan veya Kanun ya da ana sözleşme gereğince dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılmış olarak, ayrı kalemlerde gösterilen kısmıdır. Anonim şirketlerde Kanun ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının belirlenmesi yasaktır. Ayrıca anonim şirket genel kurulu öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir ve son olarak bilanço kârından da yedek akçe ayrılması mümkündür. Salih Çalal Yaklaşım / Haziran 2018 / Sayı: 306