Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesinin Teminine İlişkin Tebliğ Yayımlandı PDF Yazdır e-Posta
13 Haziran 2018

6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” yayımlandı.

7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16 ncı maddede, kamuoyunda “İmar Affı” olarak adlandırılan ve ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılmış binalara yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin uygulama düzenlenmektedir. 

Bu Tebliğ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, söz konusu düzenlemenin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu sirkülerimiz, yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanmasına ilişkin olmakla birlikte, Yapı kayıt belgesi müracaatları hakkında aşağıdaki açıklamaları dikkate almak faydalı olacaktır; 

  • Yapı kayıt belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecektir,
  • Müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir (Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir).
  • Müracaatlar yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle yapılabilecektir.

Yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında hesaplanacaktır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken; 

  1. a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

Bu bilgiye https://www.turkiye.gov.tr/belediyeler adresinden ulaşabilirsiniz.

  1. b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Örneğin, arsanın emlak vergi değeri 30.000 TL ve maliyet bedeli 100.000 TL (3-7 katlı binalar için 1000 TL/m2 dikkate alındığında,  100m2 x 1.000= 100.000 TL ) olan 100 m2 bir konutun Yapı Kayıt Belgesi bedeli; 130.000 TL (30.000 + 100.000) x 0,03 = 3.900 TL olarak hesaplanacaktır.  https://www.verginet.net

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği