Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İhalelere Katılımda Vergi Borçlarında Yapılan Değişiklik PDF Yazdır e-Posta
26 Mayıs 2018

Image

 İHALEYE KATILMAK İÇİN ENGEL OLAN VERGİ TÜRÜ VE BORÇLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin 1. maddesi uyarınca; 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.4.1 ve 17.4.3 numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 17.4.4 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“17.4.1. Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziya-ı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

“17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.”

Sonuç olarak Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki bu değişiklikler vergi borcu ve kapsamında değişiklik sağlamış kesinleşmiş vergi borcu hususuna yönelik yeni bir değişiklik olmamıştır. Vergi borcu ve kapsamında meydana gelen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

A- VERGİ BORCU KAPSAMINA GİREN VERGİ TÜRLERİ ARTMIŞTIR

Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki 17.4.1. maddesindeki eski düzenlemede; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilmekteydi.

06.02.2018 tarihli değişiklikten sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.4.1 Yeni Düzenleme  doğrultusunda;

“Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziya-ı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.”

Özetle Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki değişiklikle ihaleye katılım için engel olan vergi borçlarının türünde artışa gidilmiştir.

• Yıllık gelir,

• Yıllık kurumlar,

• Katma değer,

• Özel tüketim,

• Özel iletişim,

• Banka ve sigorta muameleleri vergileri,

• Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar,

• Geçici verginin sadece aslı

• İle bu vergi türlerine ait vergi ziya-ı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilirken;

Yeni uygulamada bu vergi türlerine ilaveten;

• Motorlu Taşıtlar,

• Şans Oyunları,

• Damga Vergisi,

• Harçlar (Yargı Harçları vb.) de bu vergi çeşitlerine eklenmiştir.

• Ayrıca eski düzenlemede sadece geçici vergiye ilişkin vergi aslı vergi borcu kapsamında değerlendirilirken yeni düzenlemede geçici verginin aslı ve alacaklarına ait vergi ziya-ı cezaları, gecikme zammı ve faizi açısından da genişletilmiştir.

• Bu alacaklara ilişkin vergi ziya-ı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

B- İSTEKLİLER VERGİ BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGEYİ ARTIK İNTERNETTEN VEYA HER HANGİ BİR VERGİ DAİRESİ’NDEN ALABİLECEKTİR

Vergi borcunun ihale tarihi itibariyle olmadığına dair belgenin hangi vergi dairesinden alınacağına ilişkin düzenlemenin eski düzenleme aşağıdaki şekildeydi;

“17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.”

06.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

“17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya GİB’in internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.”

Yeni düzenleme ile ihaleye katılmak isteyen isteklilerin vergi borcuna ilişkin belgelerini yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Artık istekliler ihale tarihi itibarıyla vergi borçlarının bulunmadığına dair bu belgeyi herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden alabileceklerdir.

C- İSTEKLİNİN BAŞKA VERGİ DAİRESİ’NE NAKLİ DURUMUNDA ÖNCEKİ VERGİ DAİRESİ’NDEN BELGE ALMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

Kamu İhale GT’nin 17.4.4 maddesindeki isteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerektiğine dair düzenleme 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’nin 1. maddesindeki düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Böylece isteklinin ihale sürecinde başka vergi dairesine nakli durumunda önceki vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Haydar ŞENÖZ* Yaklaşım / Mayıs 2018 / Sayı: 305