Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Taşeron İşçilere Ödenecek Ücret Farkının SGK’ya Bildirilmesi PDF Yazdır e-Posta
14 Nisan 2018

İşçileri Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşverenlere Ödenecek Ücret Farkı Ödemesinin SGK’ya Bildirilmesi

ÖZET:

İşçileri sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geriye yönelik ödenecek olan ücret farklarına ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgelerinin 23 Mayıs 2018 tarihine kadar SGK’ ya verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin de 31 Mayıs 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılmıştır.

ÜCRET FARKLARININ BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

30 Mart 2018 tarihli, 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu Yönetmeliğe eklenen “geçiş işlemi yapılıncaya kadar ödenecek fiyat farkı” başlıklı geçici 5 inci madde ile,

“375 sayılı KHK gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden süresi 375 sayılı KHK’ nın geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmelerinin, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uygulanmaya devam edileceği, bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranlarının, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirleneceği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edileceği, bunlardan kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışların kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödeneceği belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan 5 Nisan 2018 tarihli “Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik Uyarınca Belirlenen Ücret Zam Oranları” başlıklı duyuru da;

– Süresi 3 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %3 zam,
– Süresi 2 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %2 zam,

Uygulanacağı açıklanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilecek olan fiyat farkına ilişkin duyurunun 5 Nisan 2018 tarihinde yapılmış olması nedeniyle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 inci ve 108 inci maddelerine göre ücret farklarına ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgelerinin 23 Mayıs 2018 tarihine kadar SGK’ ya verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin de 31/5/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş olacaktır.

Bu kapsamdaki işverenlerin fark ücretlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 23 Mayıs 2018 tarihine kadar kağıt olarak düzenleyip verebilmeleri veya e–bildirge sistemi üzerinden TİS farkları olarak göndermeleri mümkün bulunmaktadır.

Kaynak: TÜRMOB

  • Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri SGK Genel Yazısı İçinTıklayınız