Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Tam ve Zamanında Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu Neden Önemli? PDF Yazdır e-Posta
11 Nisan 2018

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için Kurumlar Vergisi beyanname verme süresi içindeyiz. Nisan ayı; Vergi mükellefleri için hem kurumlar vergisi beyannamelerini hazırlayıp beyan etme hem de transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirme dönemi. Bu vesileyle hem transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini yeniden gözden geçirmek hem de 2016 sonu itibarıyla kanuna giren ancak mükelleflerin çok farkındalığı olmayan bir konuya değinmek isteriz.

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri Neler?

Bilindiği üzere transfer fiyatlarının emsallere uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Yine emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunlu. 

Şirketler transfer fiyatlarının emsallere uygun olduğunu yetkili makamlara ispat etmek zorunluluğu kapsamında aşağıda yer verilen dokümantasyon yükümlülüklerini yerine getiriyorlar.

  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Yer alacak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu

Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan "Ek 2" olarak da isimlendirilen Transfer Fiyatlandırması, Kontrol edilen Kurum kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin yılık formu doldurmakla yükümlüler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtiliyor.

  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi (serbest gölge dahil) ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ve serbest bölge ile olan yurtiçi işlemlere ilişkin olarak yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlanmaları zorunludur.

BEPS Aksiyon 13 Sonrası Değişiklik Var mı?

OECD Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) 13 No'lu "Transfer fiyatlandırması dokümantasyonun gözden geçirilmesi" eylem planı kapsamında ülkeler yukarıda açıklanan yıllık transfer fiyatlandırması raporunu kendi mevzuatlarında zorunlu hale getirmeye başladılar. Local file "yerel rapor" olarak isimlendirilen bu dokümantasyon zorunluluğu Türkiye'de hali hazırda olduğu için, BEPS 13 sonrası yıllık transfer fiyatlandırması raporunun eskisi gibi hazırlanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

BEPS 13 sonrası özellikle yurtdışında yatırım yapan Türk merkezli Grupların, iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde önceden zorunlu olmayan ancak BEPS sonrası zorunlu hale gelen yıllık transfer fiyatlandırması dokümantasyonunu takip etmeleri ve hazırlamaları gerekmektedir.

Cezalar ve Teşvikler

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanmaması ve/veya yetkili makamlara beyan edilmemesi Vergi Usul Kanunu'nda tanımlı para cezalarına tabi. Söz konusu özel usulsüzlük cezası tutar olarak az olmasına rağmen esas risk söz konusu durumun vergi incelemesine dönüşmesi ve transfer fiyatlarının emsallere uygunluğunun ispat külfetinin mükellefe geçmesidir. Ancak 2016 sonu itibarıyla kanunda yapılan değişiklik ile transfer fiyatlandırması dokümantasyonunun hazır olmamasının riskleri bunlar ile sınırlı kalmayacak. Mükellefler  %50 vergi ziyaı cezası silinmesi avantajını kaçırabilecekler!

Kanun'a yeni eklenen hüküm ile Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası  %50 indirimli olarak uygulanır. 

Tam ve zamanında kısmı yoruma açık olsa da görüşümüze göre yıllık transfer fiyatlandırması raporunda özellikle seçilen transfer fiyatlandırması yöntemleri, ilişkili işlemler,  işlev ve varlık analizi ve ekonomik analiz olan raporların tam; talep edildiğinde istenen sürede idareye sunulan raporların da zamanında yerine getirilmiş olarak sayılması bekleniyor. Ayrıca yine transfer fiyatlandırması belgelendirmenin bir parçası olan Ek 2 formunun da tam ve zamanında doldurulması önem kazanıyor.

Sorumlu Vergicilik Bakışıyla…

Yukarıda açıklanan belgelendirme yükümlülükleri BEPS 13 sonrası da aynı şekilde yerine getirilecek. Özellikle uzlaşma komisyonu yüksek oranlarda ceza indirimi uzlaşmalarının çıkmadığı bu günlerde; transfer fiyatlandırması dokümantasyonun transfer fiyatlandırması kökenli vergi ziyaı cezalarının yüzde 50'sini silecek olması mükellefler tarafından kaçırılmaması gereken bir teşvik olup, her zamanki gibi transfer fiyatlandırması dökümantasyonun  "tam" olmasına ve "zamanında" yapılmasına özen gösterilmedir. Başak Diclehan https://www.kpmgvergi.com