Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İşe İade Dava Sürecine İlişkin Kısa Bilgiler PDF Yazdır e-Posta
11 Mart 2018

 • İşe iade davası işveren tarafından yapılan feshin geçerli olup olmadığını denetleyen bir tespit davasıdır.
 • Dava açmak için gerekli şartlar, işyerinde en az 30 işçinin çalışması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli yapılmış olması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması, en az 6 aylık kıdeminin bulunması, işveren vekili ve/veya yardımcısı konumunda bulunulmaması gerekir. Bu şartları taşıyıp taşımadığınızı lütfen kontrol ediniz.
 • Süreç 3 aşamalıdır.

1-Arabulucuya Başvuru (Fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde başvuru zorunludur-Bu aşama en fazla 28 gündür)

2-Yerel Mahkemede Dava Açılması (Arabuluculuk tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren İki hafta içinde başvuru zorunludur)

3-İstinaf (Yerel Mahkeme gerekçeli kararının tebliğinden itibaren İki hafta içinde başvuru zorunludur)

İşe iade davası, Kanunda 3 ayda kesin olarak sonuçlanması gerektiği düzenlenmiş ancak, mahkemelerin iş yükü nedeniyle davalar ortalama 1 sene veya daha üzeri bir zamanda kesinleşmektedir.

 • Yerel mahkemede davanın kabulü halinde, taraflar istinaf mahkemesine başvurabilir. İstinaf mahkemesinin verdiği karar kesin olduğu için başkaca bir başvuru yolu yoktur. Dolayısıyla itiraz yolu açık değildir. Bunun diğer bir anlamı artık işe iade davaları Yargıtay'a gitmeyecektir. Süreç bu anlamda bir yandan kısaltılmıştır.
 • İstinaf kararı lehinize kesinleştikten sonra bizzat işverene 10 gün içinde başvuru yapmanız zorunludur. Bu başvurunun Noter ihtarnamesi ile yapılması en sağlıklı yöntemdir.
 • Başvuruda, işe iade kararı gereği, işe başlatma talep edilir, aksi halde, mahkemenin belirlediği 4 aylık ücret tutarında boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatını talep edilir.
 • Başvurunun işverene ulaştığı tarihten itibaren işveren, 1 ay içinde eski işinizde, aynı yer, konum ve maddi şartlarda işe başlatmak durumundadır. Eğer işveren eski işinizde, aynı yer, konum ve maddi şartlarda işe başlatmazsa bu durumda işverenin işe başlatma daveti geçersiz sayılır ve mahkemenin belirlemiş olduğu tazminatları talep hakkı doğar.
 • Başka bir işte çalışmak işe iade müracaatında bulunmaya engel değildir. Ancak eski işveren işe iade almaya karar verirse böyle bir durumda çalıştığınız yerden ayrılmanız sonucu doğabilir.
 • Başvurunun işverene ulaştığı tarihten itibaren işveren, 1 ay içinde hiç işe başlatmazsa, mahkemenin belirlemiş olduğu tazminatları talep etme hakkı doğar.
 • İşveren dört aylık boşta geçen süre ücretini işveren SGK’ya bildirmek zorundadır. Bu durumda daha önce işsizlik maaşı almaktaysanız, dört aylık boşta geçen süre ücreti SGK’ ya bildirildiği için İŞKUR 4 aylık süreye ait işsizlik maaşını geri talep edebilir.
 • İşveren işe iade başvurunuzu eski işinizde, aynı yer, konum ve maddi şartlarda kabul etmişse ve buna rağmen siz işe başlamamışsanız bu durumda işe iade kararı ile öngörülen hiçbir tazminatı alamazsınız.
 • İşverenin daveti üzerine işe başlamışsanız, ilk fesih tarihinde ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarından 4 aylık boşta geçen süre ücretin mahsubu yapılır. Kıdem ve ihbar tazminatı 4 aylık boşta geçen süre ücretinden fazla ise, işveren bunların iadesini talep edebilir.
 • İşveren sizi işe başlatmış ancak farklı bir görev vermiş ya da farklı bir yerde işe başlatmak istemişse bu gerçek bir işe başlatma olmaz. işten çıkarıldığınız tarihte hangi görevde çalışıyorsanız o göreve iade edilmeniz gerekir. Eski göreviniz dışında daha ağır şart ve koşullar taşıyan görev teklifleri işe başlatma sayılmaz.
 • İşten ayrıldığınız tarihteki görev ve pozisyon ortadan kaldırılmışsa ve objektif olarak böyle bir durum var ise bu durumda işveren o göreve yakın şart ve maddi koşullarda iş vermesi gerekir. Ahmet Can

https://www.linkedin.com/pulse/i%C5%9Fe-iade-dava-s%C3%BCrecine-ili%C5%9Fkin-k%C4%B1sa-bilgiler-ahmet-can/?trackingId=a54Tl4ovQuIC%2Fif5K5uOzg%3D%3D