Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
6486 SAYILI TEŞVİK (BÖLGESEL TEŞVİK) 31.12.2018'e KADAR UZATILDI PDF Yazdır e-Posta
10 Şubat 2018

Image

Bakanlar kurulu kararına göre 01.01.2018 tarihi itibariyle yüzde altı prim desteğinden yaralanacak iller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (I) sayılı listede yer alan 20 il ve (II) sayılı listede yer alan 16 ilde olmak üzere aşağıda tabloda yer alan 36 ilde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 maddesinde yer alan beş puanlık hazine yardımına ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden (Asgari Ücret) 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği, işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerleri için uygulanacaktır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190

10 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30328 

Karar Sayısı : 2018/11190

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/12/2017 tarihli ve 872 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11190 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

14/7/2013

28707

Bakanlar Kurulu Kararında Değişikli

k Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

20/1/2017

29954