Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Veraset Ve İntikal Vergisi Açısından Ticari Minibüs Ve Hat Bedellerinin Durumu PDF Yazdır e-Posta
13 Ocak 2018

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Yasası’nın 1.maddesi hükmüne göre, T.C. tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallarla Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirtilmiş, aynı kanunun 2.maddesinin (b) fıkrasında da, “mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün haklara ve alacakları ifade ettiği hususuna yer verilmiştir.

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından verilmiş 19.07.2002 gün ve 32068 sayılı özelgede, minibüs için ayrı ve hat bedeli için de ayrı olmak üzere 2 ayrı bedel takdiri yapılması gerekeceği mukteza ile duyurulmuştur (bkz. www.gib.gov.tr).

Veraset yoluyla intikal eden miras bir bütün olup, kanunun 2.maddesinde yazılı mal tanımına giren her şey terekeye dahil olmakta ve vergileme mirasın tamamı üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla yazınızda sözü edilen olayda, 18/01/2002 tarihinde vefat eden .....'dan mirasçılarına intikal eden ..... plakalı ticari minibüsün kendisi dışında, minibüsün hat değerini de içeren ticari plaka bedeli "mal" tanımı kapsamına girmektedir.

Ayrıca, ticari taksi ve minibüsler, hat (güzergah) değerini de içeren ticari plaka bedeli ile birlikte satışa konu olabildiği gibi, taksi veya minibüsün kendisi ve ticari plaka ayrı ayrı da satışa konu olabilmektedir.

Bu nedenle, takdir komisyonlarınca veraset yoluyla intikal eden ticari minibüsün rayiç bedel tespiti yapılırken minibüsün kendisi için ayrı, hat bedelini de içeren ticari plaka için ayrı rayiç bedel takdiri yapılması gerekir. Nazlı Gaye Alpaslan

http://www.hurses.com.tr/Haber-Veraset_ve_intikal_vergisi_acisindan_ticari_minibus_ve_hat_bedellerinin_durumu-16377.htm