Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2018 Yılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İPC PDF Yazdır e-Posta
06 Ocak 2018

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

2018 Yılı İdari Para Cezaları İçin Tıklayınız