Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Özel Tüketim Vergisi Düzenlemeleri PDF Yazdır e-Posta
05 Ocak 2018

Image

1. Binek Otomobil Alımında Uygulanan ÖTV Oranının Belirlenmesinde Esas Alınan Fiyat Aralıkları Yeniden Belirlendi

01.01.018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (O¨TV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.

Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan vergi oranları ile vergi oranının belirlenmesinde esas alınan fiyat aralıkları aşağıda yer almaktadır.


Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

- Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

60

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

60

Diğerleri

110

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

110

Diğerleri

160

 

Kararla yapılan değişiklik sonrasında, tabloda yer alan vergi oranları;

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip;

- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için % 45,

- ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için % 50,

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,

- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;

- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar için % 45,

- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar için % 50,

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3ila 2500 cm3arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,

olarak uygulanacaktır.

2. Makarona İlişkin O¨TV Oranı ile Asgari Maktu Vergi Tutarı Yeniden Belirlendi ve Bu Malın Vergilemesine İlişkin Açıklamalar Yapıldı

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Kanun’la makaronlar ÖTV kapsamına alınmış, bu malın vergi oranı % 65,25, asgari maktu vergi tutarı 0,0994 lira olarak belirlenmiş, Bakanlar Kuruluna da bu oran ve tutarın değiştirilmesi konusunda yetki verilmişti.

01.01.018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, makaronun ÖTV oranı ve asgari maktu vergi tutarı yeniden belirlenmiştir. Kararla makaron için belirlenen vergi oranı % 0, asgari maktu vergi tutarı ise 0,0500 liradır.

Öte yandan, 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, makaronun vergilemesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan açıklamaya göre, makaronun vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlendiğinden, vergileme sadece asgari maktu vergi tutarı dikkate alınarak yapılacaktır. Ödenecek vergi tutarı, birim paket içindeki her bir makaron için belirlenen asgari maktu vergi tutarına (0,0500 lira) göre hesaplanacaktır.

3. Sigara ve Diğer Tütün Mamulleri Üzerinden Alınan Maktu ve Asgari Maktu O¨TV Tutarları Değişmedi

01.01.018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, sigara ve digˆer tu¨tu¨n mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu O¨TV tutarlarının, 2018 yılının Ocak-Haziran donemi için otomatik güncellemeye tabi tutulmaması, dolayısıyla artırılmaması öngörülmüştür.

4. ÖTV Kapsamına Alınan İçeceklerin Vergilemesine İlişkin Açıklamalar Yapıldı

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Kanun’la; alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar başta olmak üzere bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamına alınmış, bu malların vergi oranı da % 10 olarak belirlenmiştir.

01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, ÖTV kapsamına alınan söz konusu malların vergilemesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yapılan açıklamaya göre; yeni kapsama alınan içecekleri de içeren, Kanun’a ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan içeceklerden bazılarının sadece ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu edilenleri verginin kapsamında olduğundan, söz konusu içecekleri imal etmekle birlikte;

- İmal ettiği içecekleri toptan teslime konu edenlerin, söz konusu içecekleri ambalajlanmamış (dökme halinde) olarak satışa konu etseler dahi mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

- İmal ettikleri içecekleri hazır ambalajlı gıda kapsamında teslime konu edenlerin, hiç toptan teslimi söz konusu olmasa dahi mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir.

- İmal ettikleri içecekleri ambalajlanmamış olarak veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olarak sadece perakende teslime konu edenlerin, başkaca ÖTV’ye tabi mal satışı bulunmaması halinde, ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmesine gerek yoktur.

5. FATİH Projesi Kapsamına Giren Malların Milli Eğitim Bakanlığına Tesliminde ÖTV İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yapıldı

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 7061 sayılı Kanun’la 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 38. maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanun’a ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur.

27.012.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, yukarıda özetlenen istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

6. Engellilerin ÖTV İstisnası Kapsamında Taşıt İktisabında İstisna Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yapıldı

05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 7061 sayılı Kanun’la; otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 200.000 liranın altında olması şartıyla sağlanması öngörülmüş, motor silindir hacmine bağlı sınırlama ise kaldırılmıştır.

27.012.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, yukarıda özetlenen istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Vergiportali.com

 

İlgili Karar ve Tebliğ metinlerine aşağıdaki bağlantıların yardımıyla ulaşabilirsiniz.

• Bakanlar Kurulu Kararı (22.12.2017 tarih ve 2017/11176 sayılı)

• Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

• Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

• Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)