Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Süresinde SGK' Ya İtiraz Edilmeyerek Kesinleşen İdari Para Cezalarına İtiraz Nereye Yapılır PDF Yazdır e-Posta
06 Kasım 2017

Süresinde SGK' Ya İtiraz Edilmeyerek Kesinleşen İdari Para Cezalarına İtiraz Nereye Yapılır

Süresinde SGK'ya itiraz edilmeyerek kesinleşen idari para cezalarına göre düzenlenen ödeme emrinin iptali davalarında görevli mahkeme iş mahkemesidir. Dava konusu kurum tarafından tahakkuk ettirildiği anlaşılan idari para cezası ile ilgili ödeme emrinin iptali ve borçlu olmadığının tespiti davasıdır. 5510 Sayılı Kanun’un 102. maddesine göre “... İdari para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.” hükmünü içermektedir.

Dosya tetkikinden, davaya konu idari para cezası ile ilgili tebliğ tarihin- Yargıtay Kararları 613 den itibaren 15 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtir 14/08/2015 tarihli kurum resmi yazısının 11/08/2016 tarihinde davacıya tebliğ edildiği dosya kapsamından anlaşıldığı üzere 15 gün içinde kuruma itiraz edilmediğinden idari para cezasının kesinleştiği, kesinleşen idari para cezalarına dair ödeme emirlerinin iptali davalarında ise görevli mahkemelerin iş mahkemeleri olduğu, artık idari safha itiraz edilmeyerek kesinleştiği için idare mahkemelerinin değil, iş mahkemelerinin görevli olduğu anlaşılmakla, HMK 353/1-a-3 maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve HMK 353/1-a3 maddesi gereğince dosyanın iş mahkemesi sıfatıyla görevli Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/11/2016 tarihli 2016/500 Esas-2016/521 Karar sayılı kararının HMK 353/1-a-3 maddesi gereğince KALDIRILMASINA

Ahmet Can

Kaynak: İST. BAM. 34 HD E. 2017/144, K. 2017/306, T. 16.03.2017