Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ANONİM ŞİRKET KURUCU ORTAĞININ BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI NASIL SONA ERDİRİLEBİLİR? PDF Yazdır e-Posta
15 Mayıs 2017

Image

Şirket, A.Ş. olarak 2005’de kuruluyor. (A) gerçek kişisi sadece ortaktır (yönetim kurulu üyesi değildir). Firma hakkında 2010’da vergi dairesince re’sen terk işlemi yapılmıştır. Ortada olmayan, re’sen kapanmış A.Ş.’nin sadece ortağı olan (A)’nın Bağ-Kur sigortalılığı halen devam etmektedir.  A.Ş.’de sadece ortak olanların Bağ-Kurlu olması mecburi midir? Re’sen kapatılmış firmanın ortağının Bağ-Kur sigortalılığını sonlandırmak için ne yapılmalıdır?

Şirketin vergi mükellefiyetinin, vergi dairesi tarafından re’sen terk edilmesi, şirketin tüzel kişiliğini sona erdiren bir sonuç yaratmaz. Şirket tasfiye edilmediği sürece tüzel kişiliği devam eder. Bu nedenle de Bağ-Kur sigortalısı sayılan şirket ortağının, tasfiye kararı alınmadığı sürece Bağ-Kur sigortalılığının sonlandırılması mümkün olmaz.

Ancak anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortaklarının Bağ-Kur sigortalısı sayılmasına, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren son verilmiş, sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağ-Kur sigortalısı sayılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 22. maddesinde de anonim şirket kurucu ortaklarından sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, sigortalılıklarının devam ettirileceği, talepte bulunmayanların ise 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sigortalılıklarının sona erdirileceği hüküm alınmıştır. Sigortalılıklarının sona erdirilmesi için talepte bulunmamakla birlikte altı aylık süre içinde en az bir cari ay prim ödemesi bulunanların, bu ödemeleri zımni talep olarak irade beyanı kabul edilerek sigortalılıkları devam ettirilmiştir.

Ortak (A), 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödemeseydi, Bağ-Kur sigortalılığı 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sona erdirilecekti. Ancak prim ödemeye devam ettiğinden, bu ödemeleri zımni talep olarak irade beyanı kabul edilerek sigortalılığı devam ettirilmiş.

Ortak (A), 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olursa, 4/a kapsamındaki sigortalılığının başladığı tarihten bir gün önce Bağ-Kur sigortalılığı sona erdirilir. 4/a kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi halinde ise Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılığı yeniden başlatılmaz. Yaklaşım


 

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.