Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2017
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
11 Aralık 2017 AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi 57
05 Aralık 2017 Balık halinde balık komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi kanunları karşısındaki durumu 40
28 Kasım 2017 Kira alacağı karşılığı bankadan demirbaş devir alınmasında belge düzeni ve dekontta gösterilen KDV tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 42
24 Kasım 2017 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme sistemi ve elektronik para lisansına sahip kuruluşlarda belge düzeni 51
23 Kasım 2017 Bankalarda açtırılan kıymetli maden mevduat hesaplarının değerlemesi 43
21 Kasım 2017 Teslim veya hizmet karşılığı olmayan nakit ödemenin promosyon ödemesinin vergisel boyutu 28
13 Kasım 2017 Üst hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılan tesislerin ve bu tesislere ait ekipmanların aktifleştirilmesi ve itfası 59
13 Kasım 2017 Nihai tüketiciye yapılan satışlara ilişkin bileti ve faturada T.C. Kimlik Numarası bulunup bulunmayacağı 100
13 Kasım 2017 Birden fazla KDV vergilendirme dönemini kapsayan beslenme danışmanlığı hizmetinde belge düzeni 33
03 Kasım 2017 Anlaşmalı firma personeline verilen yemek hizmetlerinde belge düzeni 45
02 Kasım 2017 Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi 31
01 Kasım 2017 Otel işletmeciliği yapan şirketin merkez ve şubesi arasında fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı 34
30 Ekim 2017 Perakende et ticareti yapanların tahsilat ve ödemelerinde tevsik zorunluluğu 24
26 Ekim 2017 Swap işlemlerinde değerleme 38
24 Ekim 2017 Lazer ve Soğutma Cihazılarının Amortisman Oranı 48
20 Ekim 2017 Sağlık danışmanının(diyetisyeninin) ticaret siciline kaydı halinde,işletme defteri tutma yükümlülüğü 26
19 Ekim 2017 İmtiyaz sözleşmesi kapsamında işletme hakkı devredilen havalimanına ilişkin yapılan harcamaların itfası 38
19 Ekim 2017 Maliyet hesaplama yönteminde değişiklik yapılması 52
17 Ekim 2017 İşletme kooperatifi ortaklarına ait kira gelirlerinin eklenmesiyle oluşan ve 2015 yılı brüt satış hasılatının 10 milyon TL yi geçmesi halinde e-fatura uygulamasına geçip geçmeyeceği 44
17 Ekim 2017 Adi ortaklık ortağı olarak minibüs işleten basit usule tabi ortakların gerçek usule geçişi ve defter tutma yükümlülüğü 52
11 Ekim 2017 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların şehiriçi halk otobüslerinde ücretsiz taşınması için yapılan ödemelerde ücret belge düzeni 32
10 Ekim 2017 Ortakların adi ortaklığa inşaat taahhüt hizmeti ile giderlerin ortaklara yansıtılmasında belge düzeni 67
26 Eylül 2017 Akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının amortisman oranı 53
21 Ağustos 2017 Ameliyatlarda kullanılan cerrahi enstrüman setlerinin amortisman oranı 63
18 Ağustos 2017 İhraç kayıtlı e-faturada KDV'nin hesaplanmaması 59
18 Ağustos 2017 Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra döviz cinsinden düzenlenen faturada, dikkate alınacak döviz kuru 84
18 Ağustos 2017 Elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu 63
17 Ağustos 2017 Kat karşılığı olarak yapılan arsa teslimlerinde belge düzeni 58
10 Ağustos 2017 Araç kiralama bedelinin tahsilinde/ödenmesinde tevsik zorunluluğu 65
07 Ağustos 2017 Serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın matbu olarak makbuza basılmasının mümkün olup olmadığı 70
24 Temmuz 2017 Dernek tarafından ayni olarak alınan bağışın, başka bir firmadan alınan hizmet bedelinin ödenmesinde ayni olarak kullanılmasında belge düzeni 59
21 Temmuz 2017 Bedeli yemek kartı kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni 64
21 Temmuz 2017 İnternet üzerinden verilen anket hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni 55
17 Temmuz 2017 Mermer imalatında kullanılan kamyonun amortisman oranı 60
10 Temmuz 2017 Birden fazla KDV vergilendirme dönemini içerecek şekilde devam eden depolama/kiralama hizmetinde belge düzeni ve KDV 55
07 Temmuz 2017 Tesis (otel) kiralama hizmetine ait faturanın, kiralamayı yapan şirket tarafından mı, yoksa bu şirketin hissedarı olan mükelelfler tarafından mı düzenleneceği 65
22 Haziran 2017 Tedavi sürecinin başında, sonradan ortaa çıkan ilave hizmetler nedeniyle, bedeli tam olarak belli olmayan tedavi hizmetlerine ilişkin tahsilatlarda tevsik zorunluluğu 56
20 Haziran 2017 Terör olayları nedeniyle şehit düşmüş veya gazi olmuş vatandaşların ve yakınlarının bankalara olan borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi halinde değersiz alacak uygulaması 32
20 Haziran 2017 DSİ'ye ödenen ortak tesislere katılım payının nasıl giderleştirileceği 59
13 Haziran 2017 Elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma zorunluluğunun tespitinde, brüt satış hasılatı hesaplamasına, DİFİF gelirinin dâhil edilip edilmeyeceği 71
13 Haziran 2017 Adi ortaklık bünyesinde ortak tarafından verilen arabuluculuk hizmetinde belge düzeni 68
06 Haziran 2017 Şüpheli alacağın teminatlı hale gelmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı ve tahsil edilen alacağın hangi yılın geliri sayılacağı. 56
05 Haziran 2017 Hasar araştırma ve raporlama hizmetinde belge düzeni 71
15 Mayıs 2017 Yurt dışından tahsil edilemeyen alacağa karşılık ayrılıp ayrılmayacağı ve değersiz alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. 54
11 Mayıs 2017 Şube işyerlerinde ÖKC kullanma mecburiyeti 70
03 Mayıs 2017 E-arşiv uygulamasına dahil firma tarafından internet üzerinden satılan ürünlerin kargo aracılığı ile sevkinde fatura oluşturma ve kağıt ortamda gönderme 59
24 Nisan 2017 Özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacağın ticari zarardan mı mali zarardan mı mahsup edileceği 72
20 Nisan 2017 Kesin İthalatı gerçekleşmeden satılan mallara ilişkin Ba-Bs formu düzenlenmesi ve Ba-Bs formlarında hangi kurun esas alınacağı 65
18 Nisan 2017 İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda verilen seminer ve danışmanlık hizmetlerinde vergilendirme, belge düzeni 52
18 Nisan 2017 Yurtdışında yerleşik yabancı şirketler tarafından üretilmiş dizi programlarının gösterim hakkının alınması için yapılan harcamaların amortisman oranı 67
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 69