Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV’den istisna Olarak Teslim Edilecek Motorin Miktarı, Son Varış Yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Olan Araçlar için 300 litre olarak belirlenmiştir. PDF Yazdır e-Posta
07 Şubat 2019

25/01/2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ile; İhraç malı taşıyan araçlara ÖTV ve KDV’den istisna olarak teslim edilecek motorin miktarı, son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan araçlar için 300 litre olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, diğer ülkeler için belirlenen 490 litrelik üst sınırın uygulanmasına devam edilecek olup, sadece Bulgaristan ve KKTC için 25.1.2019 tarihinden itibaren 300 litre olarak uygulanacaktır. 

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)

Resmi Gazete No: 30666 

Resmi Gazete Tarihi: 25/01/2019

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki “Standart Yakıt Deposu” tanımında yer alan “490 litreyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.