Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
10 Soruda Asgari Ücret Desteği PDF Yazdır e-Posta
25 Ocak 2019

Image

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016 ve 2017 yılında on iki ay süreyle, 2018 yılında da dokuz ay süreyle işverenlere belli şartlarla İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı.

18 Ocak 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 10 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteği yararlanma şartları ve sağlanan destek tutarı bakımından önceki yıl uygulamalarından bazı farklılıklar göstermektedir.

Yazımızda 2019 yılı asgari ücret desteği ile ilgili merak edilen hususlara açıklık getirilecektir.

Soru-1: İşverenlere günlük ve aylık ne kadar destek verilecektir?

Önceki yıl uygulamalarından farklı olarak, yararlanılacak olan günlük ve aylık asgari ücret desteği 2018/Ocak-Kasım döneminde işyeri dosyası bazında SGK’ya 4/a (SSK) kapsamında uzun vadeli sigorta kolları bakımından bildirimi yapılmış ortalama sigortalı sayısına göre aşağıdaki şekilde olacaktır.

2018/Ocak-Kasım Dönemindeki Ortalama Sigortalı Sayısı  Günlük Destek Tutarı (TL) 

Aylık Destek Tutarı (TL)

1-499 arasında olan işyerleri

5

150

500 ve üzerinde olan işyerleri

3,36

100,8

Soru-2:Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı nasıl hesaplanacaktır?

Asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı SGK işyeri tescil tarihi 01.01.2019 tarihinden önce veya sonra olmasına veya işyerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığına göre aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 SGK İşyeri Tescil Tarihi

Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı Hesabında Dikkate Alınacak Günlük Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) Tutarı

Açıklama

01.01.2019 tarihinden önce olan işyerleri

2018 yılının aynı ayında günlük SPEK tutarı 102 TL ve altında olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların toplam prim gün sayısı

2019 yılının ilgili ayında, en fazla 2018 yılının aynı ayında destek hesabına esas olan toplam prim gün sayısı kadar destekten yararlanılabilir.

01.01.2019 tarihi ve sonrası olan işyerleri

85,28 TL-639,60 TL arasında olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların toplam prim gün sayısı

 

Toplu iş sözleşmesi olan işyerleri

2018 yılının aynı ayında günlük SPEK tutarı 203 TL ve altında olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların toplam prim gün sayısı

2019 yılının ilgili ayında, en fazla 2018 yılının aynı ayında destek hesabına esas olan toplam prim gün sayısı kadar destekten yararlanılabilir.

 

Soru-3: 2019 yılında sigortalı sayısı azalmış olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanabilecek mi?

Önceki yıllardaki asgari ücret desteği uygulamasından farklı olarak 2019 yılında destekten yararlanılacak ayda, 2018/Ocak-Kasım dönemindeki ortalama sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek: A işyerinin 2018/Ocak-Kasım döneminde uzun vadeli sigorta kollarında bildirilen ortalama sigortalı sayısının 100 olduğunu varsayalım. Söz konusu işyerinin 2019/Ocak ayında sigortalı sayısı 95 ise bu işyeri 2019/Ocak ayında asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Örnek: Yukarıda belirtilen işyerinin 2019/Mart ayında sigortalı sayısının yeni sigortalı girişleri ile birlikte 105’e çıktığını varsayalım. Bu durumda, işyerinin 2019/Mart ayındaki sigortalı sayısı 2018/Ocak-Kasım dönemindeki ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığından, 2019/Mart ayında asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Soru-4: 2019 yılında asgari ücret desteğinden kaç ay yararlanılabilecektir?

2018 yılındaki asgari ücret desteği, Ocak-Eylül döneminde (9 ay) uygulanmıştı. 2019 yılında ise işverenlere Ocak-Aralık döneminde 12 ay olarak asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Soru-5:Prime esas kazanç tutarının eksik bildirilmesinin destekten yararlanmaya nasıl bir etkisi olacaktır?

Sigortalıların prime esas kazançlarının herhangi bir nedenle 2019/ Ocak- Aralık döneminde eksik bildirdiğinin SGK tarafından tespit edilmesi halinde, yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri asgari ücret desteğinden kalan süreler için de yararlanamayacaktır.

Soru-6:Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi dışında verilmesi durumunda destekten yararlanılabilecek midir?

SGK’da gerek 2019 yılından önce, gerekse sonrasında tescil edilmiş işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2019 yılının ilgili ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekmekte olup, bildirgenin yasal süresi dışında verilmesi halinde o aya ilişkin asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Soru-7: SGK’ya borcu olan işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek midir?

2019 yılı öncesinde SGK’da tescil edilmiş olan işyerleri, gerek cari aya için prim borcu, gerekse ödeme vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Ancak, ilk defa 2019 yılında SGK’da tescil edilmiş olan işyeri asgari ücret desteğinden yararlanabilmeleri için hem 2019 yılının ilgili ayı için tahakkuk eden cari ay prim borcunu yasal süresi içinde ödemesi, hem de geçmiş dönemlere ilişkin ödeme vadesi geçmiş prim, idari para cezası ve gecikme zammı/gecikme zammı şeklinde bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Soru-8:Muvazaalı işlem durumunda nasıl bir işlem yapılacaktır?

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yöntemlere başvurularak asgari ücret desteğinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri kalan süreler için de destekten yararlandırılmayacaktır.

Soru-9:Ev hizmetlisi çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek midir?

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de, yukarıda diğer işverenler açısından belirtilen şartları taşımaları şartıyla 2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Soru-10: Destekten yararlanmak için başvuru yapılması gerekmekte midir?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

Yararlanılacak olan asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanıp, işverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına, yine SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmek suretiyle yararlanmaları sağlanacaktır.Celal Özcan https://www.pwc.com.tr/