Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İşe İlk Adım Projesi Kapsamında İşverenlere Ücret Desteği PDF Yazdır e-Posta
06 Aralık 2018

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenen çeşitli mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlemektedir.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan “İşe İlk Adım Projesi” kapsamında, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda düzenlenecek program sonrasında işverenlerden, bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi program süresi kadar zorunlu istihdam etmeleri talep edilmekte, zorunlu istihdam süresinden sonra ise, on iki ay süreyle işverenlerin bu kişileri isteğe bağlı olarak istihdam etmeye devam etmeleri beklenmektedir.

Dolayısıyla, İşe İlk Adım Projesi; “işbaşı eğitim programı”“işbaşı eğitim süresi kadar zorunlu istihdam”“zorunlu istihdam süresi sonrasında 12 ay süreli isteğe bağlı istihdam süresi” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 

İşverenlere ücret desteği 

Zorunlu istihdam sürecinde işveren tarafından işçilere ödenecek ücretin, net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Yine, zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından on iki ay süreyle bu kişileri istihdam etmeye devam edeceğine dair taahhüt verilmesi ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için on iki ay süresince net asgari ücretin %25’i tutarındaki ücret İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Söz konusu uygulamadan beş sigortalıdan daha az çalışanı olan işverenler de gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda faydalanabilecektir. 

Ücret desteğinden yararlanma şartları 

Ücret desteğinden yararlanılabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • İşbaşı eğitim programının 01.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında düzenlenmesi,
 • Proje kapsamında düzenlenecek programlara katılacak kişilerin 18-29 yaş aralığında olması,
 • Programa katılacak kişilerin iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunu olmaları,
 • Zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde işveren ile il müdürlüğü arasında İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması,
 • İşverenlerin, programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırması,
 • İşverenin SGK’ya ve vergi dairesine yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olmaması,
 • İşverenin, desteğe konu sigortalı için aylık en az net asgari ücret düzeyinde (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) ödeme yapması,
 • İşverenin, desteğe konu sigortalı için aylık en az net asgari ücret düzeyinde (bekar ve çocuksuz işçi için asgari geçim indirimi dahil ödenen tutar) ödeme yapması,
 • İşveren tarafından, ücret desteği sağlanan süre boyunca (istihdam süreci) destek sağlanan kişiye ayda en az sekiz saat süreyle Mesleki Eğitim/Oryantasyon/İşe Uyum/Çalışma Hayatına Uyum eğitimi vermesi/verdirmesi,
 • Desteğe konu katılımcının aynı işverene ait işyerinde fiilen çalışması,
 • Ücret desteği sağlanan süre boyunca (istihdam süreci) katılımcıların devam durumlarının İşe İlk Adım Projesi Katılımcı Devam Çizelgesi ile izleyen ayın yedinci iş günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi,

Ücret desteği ödeme işlemleri

 

İşverenlere ücret desteği ödemeleri, zorunlu istihdam süreci için tek seferde, isteğe bağlı istihdam sürecinde ise aylık olarak ilgili aya ilişkin İş-Kur tarafından belirlenmiş olan belgelerin İş-Kur’a ibrazı ve bu belgelerin Kurum tarafından inceleme işlemlerinin tamamlanması sonrasında on işgünü içerisinde yapılacaktır. Celal Özcan https://www.pwc.com.tr/