Tecil Faizi Oranları

Image
TECİL FAİZİ ORANI
 
A.A.T.U.H.K.Mad.: 48
(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:2)
 
Oran
 
Aylık
Yıllık
21.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere ..................................................................
% 1
% 12
 
 
 
Dönemi
Tebliğler
 
 
 
 
 
 
21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)
% 1,583
% 19
28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)
% 2
% 24
04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)
% 2,5
% 30
12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)
% 3
% 36
02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)
% 5
% 60
31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)
% 6
% 72
 
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Vergi Uzlaşma Talebi Ve İptal Davası kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel…
  • Hatalı Meslek Kodlarına Para Cezası Geliyor 2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların…
  • Arabulucunun Ücretini Kim Ödeyecek İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı görüşüldü, yasalaştı. Yakın zamanda Resmî Gazete’de…

Popüler Kelimeler

Top