Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFİN SEHVEN YEVMİYE DEFTERİ TASDİK ETTİRMESİ PDF Yazdır e-Posta
11 Eylül 2017

Image

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Usul Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[VUK.ÖZ.15.71]-89

09/03/2016

Konu

:

İşletme esasına göre defter tutan mükellefin sehven   tasdik ettirdiği yevmiye defterini işletme defteri olarak kullanıp   kullanamayacağı

 

 

 

 

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 20.. yılında işletme defteri tutmakta iken 20.. yılı için sehven yevmiye defteri tasdik ettirdiğiniz, tasdik ettirilen yevmiye defterini işletme hesabı defteri olarak kullanma imkanınızın bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesinde birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları hükme bağlanmış, 177 nci maddesinin (6) numaralı bendinde ise ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenlerin de I nci sınıfa dahil olacakları hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, yevmiye defteri tasdik ettirmek suretiyle ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih ettiğinizden dolayı işletme hesabı esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmadığı gibi, tasdik ettirdiğiniz yevmiye defterini işletme hesabı defteri olarak kullanmanız da mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.