Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN TERKİN EDİLMESİ PDF Yazdır e-Posta
12 Ağustos 2017

Image

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih: 10.04.2017

Sayı: 67854564-105[1741][4284]-E.12281

MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN
TERKİN EDİLMESİ

Mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesi işlemi vergi dairelerince yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucuna göre yürütülmekte olup, mükelleflerin talebine ve bayanına göre işlem yapılamayacağı hk.

Dilekçenizde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan yazışma sonucu (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan cevabi yazıda; dairelerince tarh dosyanızın tetkikinden; 2016/02 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan 2004/13 Uygulama İç Genelgesi kapsamında şirketiniz hakkında tasfiye memuru (…) nezdinde yapılan yoklamalar sonucu düzenlenen 30.11.2010 tarihli ve 5, 6 sayılı yoklama fişlerinde, şirketinizin tasfiye halinde olduğunun, henüz tasfiyenin sonuçlanmadığının, sonuçlandığında dairelerine belge ibraz edileceğinin beyan edildiğinin, TB03240930083 PTT barkod no.lu tebliğ alındısı ile tasfiye memuru (…)’ya tebliğat yapıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla da şirketinizin tasfiye memuruna ulaşıldığından bahisle mükellefiyet kaydınızın re’sen kapatılmadığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesi işlemi mükelleflerin talebine göre değil, vergi dairelerince yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucuna göre yürütülmekte olup re’sen terk tarihinin belirlenmesinde de mükelleflerin beyanına göre işlem yapılamayacağı tabiidir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.