Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
BELGESİ TEMİN EDİLEMEYEN HARCAMALAR GİDER KAYDEDİLEBİLİR Mİ? PDF Yazdır e-Posta
08 Ağustos 2017

Image

Çalışan işçimize ara sıra iş seyahatlerinde iş ile ilgili olarak harcaması için bankadan ödemeler gönderiyoruz. Gönderilen ödemelerin bir kısmının harcama evrakı gelirken, bir kısım gelmiyor. Örneğin 600 TL bankadan iş avansı olarak gönderdik, dönüşte 380 TL fatura getirdi, diğer 220 TL harcamanın evrakı yokmuş. Bu durumda hangi evraklarla nasıl bir kayıt yapmalıyız? Sefer D.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinde; Kanun’da aksine hüküm olmadıkça bu Kanun’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsik edileceği hükme bağlanmıştır.

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlarbaşlıklı 228. maddesinde ise; Aşağıdaki giderler için ispat edici kâğıt aranmaz:

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkân olmayan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.”  hükmü yer almaktadır.

Buna göre, işletmenin faaliyetleri ile ilgili, işin niteliğine ve genişliğine uygun, belge temin etme imkânı bulunmayan şehir içi ulaşımı (otobüs veya dolmuş) gibi giderlerin, bir liste düzenlenmesi ve vergi mükellefi veya yetkilileri tarafından imzalanması veya firma kaşesi basılması suretiyle gerçek miktarları üzerinden kayıtlara gider olarak kaydedilmesi mümkün olup, bunun dışında belge temini mümkün olan harcamaların belgesiz olarak kaydı mümkün değil. İşçinizi, belgesiz harcamaların kabul edilmeyeceğine dair uyarıp, yaptığı harcamaların belgelerini almasını ve ibraz etmesini temin etmelisiniz. Ya da iş seyahati harcamaları ile ilgili olarak harcırah (gündelik) ödenmesi yöntemini uygulayabilirsiniz. Yaklaşım

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.