Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
OTOGAZ OLARAK KULLANILANLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZININ (LPG) KDV’Sİ DÜŞÜRÜLDÜ ÖTV’Sİ ARTIRILDI PDF Yazdır e-Posta
28 Temmuz 2017

Image

28 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların katma değer vergisi (KDV) oranları ile bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında değişiklikler yapılmıştır.

LPG’de KDV oran indirimi (Otogaz olarak kullanılan hariç)

Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede % 8 oranında KDV’ye tabi mal ve hizmetler yer almaktadır. 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 31 sıra eklenmiştir.

Böylelikle 2711.19.00.00.11 GTİP numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’nın (LPG) KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir. Bu oran indirimi motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG (otogaz) için geçerli değildir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

”31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’ nın (LPG) motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ”LPG Dağıtıcı Lisansı” nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi”

Propan ve bütan ile LPG’nin ÖTV tutarında artış

2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sıvılaştırılmış ve gaz halindeki propan ve bütanın ÖTV tutarı kilogram bazında 1,4940 TL’den 1,7780 TL’ye yükseltilmiştir.

Aynı Karar ile 2711.19.00.00.11 GTİP numarasında yer alan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Diğerleri”nin ÖTV tutarı ise kilogram bazında 1,2100 TL’den 1,7780 TL’ye yükseltilmiştir.

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’nin (otogaz) ÖTV tutarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, kilogram bazında 1,7780 TL ÖTV uygulanmaya devam edilmektedir.

2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve ÖTV tutarları değiştirilen mallara ilişkin liste, eski Karar’lar kapsamında uygulanmış olan tutarları da içerecek şekilde aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ
 

 

 

 

 

Vergi Tutarı (TL)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Birimi

Eski

Yeni

(2017/10468 BKK)

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

2711.12

Propan

Kg

1,4940

1,7780

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

 

2711.13

Bütan

Kg

1,4940

1,7780

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

Kg

1,7780

1,7780

 

Diğerleri

Kg

1,2100

1,7780

 

(Gaz halinde)

 

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

Kg

1,4940

1,7780

 

(Gaz halinde)

 

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

Kg

1,4940

1,7780

 

Yürürlük

KDV oranı ve ÖTV tutarlarında değişiklikler içeren söz konusu Karar 1 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.