Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
YABANCI ÇALIŞANDA YENİ ŞARTLAR ARANACAK PDF Yazdır e-Posta
28 Mayıs 2017

Image

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Serbest bölgelerde çalışma izni alma yükümlülüğü bulunan yabancılar ile yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri (kullanıcı) kapsayan yönetmelikte, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

Buna göre, yurt içinden çalışma izni ve süre uzatma başvurusu, ilgili serbest bölge müdürlüklerine yapılacak. Burada yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunmasının tespitinin ardından, başvuruda zorunlu olan "yabancıya ait yabancı kimlik numarası" ile "yabancı ve kullanıcının KEP (kayıtlı elektronik posta) hesabı"nın yer aldığı bilgi ve belgeler sisteme kaydedilecek. Daha sonra başvurular değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletilecek.

Ayrıca serbest bölgede çalışacak yabancılar, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine de çalışma izni başvurusu yapabilecek.

Başvuru belgeleri arasında, geçerlilik süresi 60 günden daha uzun pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin bulunması zorunluluğu da bulunuyor. Başvurularda sisteme girilmesi gereken bilgiler ile yüklenilmesi gereken belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı internet sayfalarından duyurulacak.

Yönetmelikle, kullanıcının istihdam edeceği yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması zorunluluğu da getirildi.

Ancak "uluslararası koruma başvuru sahibi, şartlı mülteci ve geçici koruma kapsamındaki" yabancılar için çalışma izni başvuruları ve bu başvuruların bakanlıkça değerlendirilmesi bakımından da ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Bakanlıkça, 6458 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri kapsamındaki, "Türkiye'ye giriş yasağı, vize verilmemesi veya sınır dışı etme kararı alınması" halleri ile İçişleri Bakanlığınca bildirilen "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı" açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişkinin bulunmadığı ve tanınmayan ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek ve durum Ekonomi Bakanlığına sistem üzerinden bildirilecek.

Ekonomi Bakanlığınca olumlu değerlendirilen başvurulara ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izin belgesi düzenlenecek.

- İlk başvuruda en fazla bir yıl çalışma izni

Serbest bölgede istihdam edilecek yabancıların çalışma izinleri, ilk başvuruda en fazla bir yıl süreyle düzenlenecek. Çalışma izni süre uzatma başvurusu ise izin süresi dolmadan yapılacak.

Uzatma başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara, aynı iş ve işverenle çalışması kaydıyla ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında en çok 3 yıl süreyle çalışma izni verilebilecek.

Bakanlıkça düzenlenen çalışma izin belgesi ilgili serbest bölge müdürlüğüne gönderilecek ve yapılması gereken ödemelerin tahsil edildiğini gösterir belgeler karşılığında, kullanıcıya veya yabancıya teslim edilecek.

Çalışma izinleri şu durumlarda iptal edilebilecek:

"Yabancıların ve istihdam edenlerin talebi, serbest bölgeler mevzuatı çerçevesinde resen iptal, yönetici statüsü bulunmayan kullanıcı ortakları hariç, yabancının çalışma izni başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde serbest bölgeye gelmemesi, İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hali hariç, yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir nedenle sonlandırılması, kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalışıldığının tespiti, çalışmanın herhangi bir nedenle sona ermesi ve çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti ve yabancıların sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan uzun süre Türkiye dışında kalması."

Kaynak: AA

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.