Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
BAZI BEYAZ EŞYA İLE YAT, KOTRA, TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN ÖTV ORANI YÜZDE 0’A İNDİRİLDİ. PDF Yazdır e-Posta
03 Şubat 2017

Image

3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki malların özel tüketim vergileri (ÖTV) yeniden belirlenmiştir.

1. Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde ÖTV sıfırlandı

ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede motorlu taşıt araçları yer almaktadır. Söz konusu listenin 8901.10.10.00.11 (18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri) ve 8901.10.90.00.11 (yolcu ve gezinti gemileri) GTİP numaralarında yer alan mallar ile 89.03 GTİP numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Karar'ın bu hükmü (7. madde) 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazlarda ÖTV geçici olarak sıfırlandı

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (buzdolapları, dondurucular, termosifonlar, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazları gibi) ÖTV oranları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 0'a (sıfır) indirilmiştir. Karar'ın bu hükmü (8. madde) 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun'a ekli (IV) sayılı listede yer alan ve 2017/9759 sayılı Karar'la geçici olarak ÖTV oranı sıfıra indirilen malların listesi aşağıdaki gibidir.

GTİP Numarası

Mal İsmi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 84 15.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 84 (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı) Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) Diğerleri

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları) Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları) Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üsten yüklemeli olanlar

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası) Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg'ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) Diğerleri

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg'ı geçmeyen kurutma makinaları) Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

E&Y

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.