Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
YAT, KOTRA, TEKNE VE GEZİNTİ GEMİLERİ İLE MOBİLYA TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ PDF Yazdır e-Posta
03 Şubat 2017

Image

3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı teslimlere ilişkin KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

1. Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde KDV oranı %1'e düşürüldü

Katma Değer Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler % 1 oranında KDV'ye tabidir. Bu listeye 19. sıra olarak;

"19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri"

İbaresi eklenmiştir. Bu değişiklik ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlüğe girdiği 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin tesliminde % 1oranında KDV hesaplanacaktır.

2. Mobilya teslimlerinde KDV oranı geçici olarak % 8'e düşürüldü

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki listede GTİP numaraları ve tanımları yer alan malların (mobilya) KDV oranları, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere % 8 olarak tespit edilmiştir.

Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir.

GTİP Numarası

Eşyanın tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar(Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Bakanlar Kurulu Kararı 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

3. Yem ve gübre teslimlerinde KDV oranı

Hatırlanacağı üzere, 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün itibarıyla yürürlüğe giren 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; hayvan yemlerinde uygulanan KDV oranı % 8'den % 1'e, gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde uygulanan KDV oranı % 18'den % 1'e indirilmişti.

Ardından 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile KDV Kanunu'nun 13. maddesine bir bent eklenmiş ve söz konusu teslimler istisna kapsamına alınmıştı. Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimine KDV hesaplanmamaktadır.

Bu değişiklik kapsamında yem ve gübre teslimleri KDV'den istisna olduğundan, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yem ve gübre teslimlerinin yer aldığı (1) sayılı listenin 19 ve 20. sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu sıraların yürürlükten kaldırılmadan önceki hali aşağıdadır:

"19- (29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.01.2016) Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli' nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hâsıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil),

20- (29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.01.2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi."

Bu değişiklik 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

4) Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler

4.1) Yolcu ve Gezinti Gemileri ile Yatlar, Tekneler ve Kotralarda Uygulanacak ÖTV Oranı 

Bu Kararın 7 nci maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki;

  • 8901.10.10.00.11 numaralı “18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri” için ÖTV oranı yüzde 6,7 ‘den 0’a,
  • 8901.10.90.00.11 numaralı “Yolcu ve gezinti gemileri” için ÖTV oranı yüzde 6,7 ‘den 0’a,
  • 89.03 numarasında yer alan mallardan ise sadece yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 6,7 ‘den 0’a,

düşürülmüştür.

4.2) 30 Nisan 2017 tarihine kadar %0 ÖTV oranı uygulanacak mallar

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıdaki listede yer alanların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde ÖTV oranı % 6,7 yerine %0 olarak uygulanacaktır.

30/04/2017 tarihine kadar %0 ÖTV oranı uygulanacak malların listesi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

 

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

 

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

 

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

 

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler   

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

 

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)  

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Elektrikli olanlar

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

Diğerleri

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

Evlerde kullanılanlar

 

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

 

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

E&Y

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.