Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
BİRDEN FAZLA İSTİRAHAT RAPORUNUN ÇAKIŞMASI HALİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ PDF Yazdır e-Posta
17 Şubat 2017

Image

Birden fazla istirahat raporunun çakışması halinde ikinci istirahat süresi birinci istirahatin süresini kesmekte olup ikinci istirahatin başlangıç tarihinden önceki gün ilk istirahatin sonuncu günü olmaktadır. Buna göre geçici iş göremezlik ödeneği de toplam istirahat süresi üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca kadın sigortalılar için analık sigorta kolundan istirahatin başladığı tarihten, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor verilerek çalıştığı dönemde, başvurduğu sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından, hastalık ya da iş kazası veya meslek hastalığı sigorta kolundan istirahat raporu verilmesi halinde, sonradan verilen rapora ait sigorta kolundan iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir. Bu durumda olan kadın sigortalının analık sigortasından doğum öncesi kullanamadığı istirahat sürelerinin doğum sonrası istirahat sürelerine eklenerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-1: Sigortalı Ayşegül Hanım ateş ve halsizlik şikayetiyle gitmiş olduğu sağlık kuruluşu tarafından grip teşhisi konularak kendisine 09-13.01.2017 tarih aralığı için 5 gün süreyle istirahat verilmiştir. Sigortalı Ayşegül Hanım doktor tarafından reçete edilen ilaçları kullanmak ve evde dinlenmek suretiyle istirahat süresini geçirirken, istirahatin üçüncü günü 11.01.2017 tarihinde bu sefer bel ağrısı şikâyetiyle yine aynı sağlık kuruluşuna başvurmuştur. İlgili branş doktorunun muayenesi neticesinde Ayşegül hanıma “Lumbago” teşhisi konulmuş ve kendisine 10 gün süreyle istirahat raporu verilmiştir. Ayşegül hanımın ikinci rahatsızlığından dolayı almış olduğu 10 günlük istirahat süresi 11.01.2017 tarihinde başlamış olacak ve önceki 5 günlük istirahat süresi ise 10.01.2017 tarihi itibariyle sona ermiş kabul edilecektir. Yani 5 günlük istirahatin 2 gününü kullanmış olacaktır. Sigortalı Ayşegül hanıma ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneği ise toplam 12 gün üzerinden hesap edilecektir.

Diğer taraftan, kadın sigortalıya, analık sigorta kolundan istirahatin başladığı tarihten, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor verilerek çalıştığı dönemde, başvurduğu sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından, hastalık ya da iş kazası veya meslek hastalığı sigorta kolundan istirahat raporu verilmesi halinde, sonradan verilen rapora ait sigorta kolundan iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir. Bu durumda olan kadın sigortalının analık sigortasından doğum öncesi kullanamadığı istirahat sürelerinin doğum sonrası istirahat sürelerine eklenerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

Örnek-2: Sigortalı Merve Hanım gitmiş olduğu sağlık kuruluşunda gebelik teşhisi yapılmış ve kendisi için öngörülen doğum tarihi 21.10.2016 tarihi olmuştur. Sonraki muayenelerinde Merve Hanıma doktoru tarafından doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabilir raporu da verilmiştir. Buna göre normal şartlarda Merve Hanımın 01.10.2016 tarihine kadar çalışmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak Merve Hanım çalışmakta olduğu işyerinde 01.09.2016 tarihinde ayağının kayması neticesinde iş kazası geçirerek yaralanmış ve yapılan muayene sonucunda kendisine 14.09.2016 tarihine kadar istirahat verilmiştir. İstirahatini tamamladıktan sonra Merve Hanım 15.09.2016 tarihinde işbaşı yapmış ve 01.10.2016 tarihine yani doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışmaya devam etmiştir. Sigortalı Merve Hanım geçirdiği bu iş kazası neticesinde kullanmış olduğu 2 haftalık istirahat süresi için iş kazası sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği alacağı gibi söz konusu süre doğumdan önce kullanılamayan süre olarak doğumdan sonraki istirahat süresine eklenecektir. Çağlar Türker Yaklaşım / Şubat 2017 / Sayı: 290

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.